Jobunivers

At arbejde hos os: Nærhed til medarbejderen

Nærhed til medarbejderen er et centralt emne i Forenede Service' motto. Det er vigtigt for os, at medarbejderne kender til og efterlever koncernens kerneværdier: nærhed til kunden, nærhed til medarbejderen, nærhed til omverden og nærhed til de skabte værdier.

Nærhed til medarbejderen indebærer også et synligt og nærværende lederskab, som skaber engagement og teamspirit blandt medarbejderne. Herigennem skabes der også indsigt i, hvad Forenede Service er og hvilken rolle, vi spiller i forhold til både kunderne og sammenholdet som sådan. Hos os er fremgang en kombination af teamwork og selvstændigt arbejde.

En arbejdsplads i udvikling
Forenede Service stræber efter at være en stimulerende arbejdsplads, en arbejdsplads hvor du som medarbejder hele tiden udvikles, både når det gælder nye arbejdsopgaver og ansvar.

Alle medarbejderne har en fast udviklingssamtale med nærmeste chef, hvor man sammen drøfter behov for kompetenceudvikling såvel internt som eksternt. Som et af de få serviceselskaber i Norden gennemfører Forenede Service kontinuerlig uddannelse af medarbejderne gennem en uddannelsesenhed, som drives i eget regi.

Godt arbejdsmiljø er sund fornuft
Vi tror på at det sociale samvær er vigtigt for hvordan du trives på din arbejdsplads. Derfor arrangeres der alt fra fælles koncertbesøg til sommerfester, udflugter og julefester. Disse aktiviteter er altid værdsatte. Også i hverdagen ligger vi vægt på at, der er tid til social omgang og tid til at tale med andre mennesker.

Vi har tilknyttet en sundhedsforsikring til vores pensionsordning. En ordning der efter ønske også kan dække din familie.

Vi tilbyder også frisk frugt som et sundt tilskud mellem måltiderne i din dagligdag og sund mad til de medarbejdere, der ønsker at deltage i virksomhedens frokostordning.
Kontakt

Nyeste stillinger

Herunder kan du se de nyest opslåede stillinger i Forenede Service A/S
Forenede Service A/S