Om rekrutteringsprocessen


Rekruttering
Om rekrutteringsprocessen
Når vi søger en ny medarbejder, starter vi med at rekruttere internt i Forenede koncernen. Såfremt der ikke skulle være en passende intern kandidat til den ledige stilling, annoncerer vi efter en ny medarbejder. Det er vigtigt for os, at vi finder den bedst egnede kandidat til jobbet. Derfor lægger vi stor vægt på at foretage et grundigt og professionelt rekrutteringsarbejde, og vi vurderer såvel dine faglige egenskaber, som dine personlige egenskaber.

Rekrutteringsprocessen indbefatter følgende:

Stillingsannoncer
Alle ledige stillinger annonceres på vores hjemmeside, i dagspressen og på jobdatabaser på Internettet. Når du skriver din ansøgning og dit CV beder vi dig skræddersy disse informationer til netop det job du søger, for at vi bedre kan vurdere hvordan du passer til den givne stilling. Vi foretrækker at modtage din ansøgning pr. e-mail af hensyn til den videre proces.

Efter ansøgningsfristens udløb
 Når vi har modtaget din ansøgning, får du inden en uge en bekræftelse på modtagelsen af denne. Blandt alle de modtagne ansøgninger vælger vi på baggrund af kvalifikationer og erfaringer de 5-7 personer ud, som vi ønsker skal komme til et første interview.

Interview og personlighedstest
Ved første interview fokuserer vi på din faglighed og eventuelle uddannelse, samtidig med, at du får mere information om koncernen og selve jobbet. Går du videre, indkaldes du til næste samtale, og der koncentrerer vi os om dine personlige kompetencer og hvor egnet du er til netop den rolle som jobbet kræver af dig. Som et supplement til interviewene benytter vi os af personlighedstest.

Udvælgelse og valg
Det som slutteligt ligger til grund for vort valg af en bestemt kandidat, er en kombination af det indtryk som vi har fået af dig under interviewene og dine kvalifikationer.

Introduktion og kontinuerlig medarbejderudvikling
Introduktionen af nyansatte planlægges af de nærmeste kolleger og personaleafdelingen, som udarbejder et introduktionsforløb til din første tid i koncernen. En løbende opfølgning af jobbet, sker gennem udviklingssamtaler mellem dig og din nærmeste chef.
Kontakt
Forenede Service A/S