Vi garanterer leveringssikkerhed og kvalitetssikring i hele kontraktperioden

Forenede Service kvalitetssikring

Forenede Service garanterer at overholde den indgåede aftale og levere den bedste løsning for alle vores kunder. Det gør vi ved at yde den service som er aftalt, og ved løbende at komme med indput til forbedringer som gavner kunden, både teknisk og økonomisk.ISO Certificeret

Forenede Service har i december 2017 gennemført en opgradering af vores ISO certifikat, således at vi nu besidder ISO 9001:2015 certificering, hvilket er den seneste udgave af ISO 9001. Det betyder at vi overholder alle retningslinjer indenfor kvalitetssikring.

Forenede Service har været ISO 9001 certificeret siden 1992 og har derfor i 2017 kunne fejre 25 års jubilæum som værende ISO certificeret.


Arbejdsmiljøcertificeret
Forenede Service er arbejdsmiljøcertificeret og opfylder kravene i ledelsessystemstandarderne inden for OHSAS 18001:2008. Det betyder at vi overholder høje standarder med hensyn til sundhed og sikkerhed. Det giver os muligheden for at forbedre arbejdsmiljøet samt at eliminere og minimere risici for personale m.m.

Servicenormen
Forenede Service er også certificeret efter Servicenormen, hvilket betyder at vi overholder en række konkrete krav til uddannelse af personale, at vi har styr på kvaliteten i de serviceydelser vi aftaler med vores kunder, at vi tager hånd om de medarbejdere som udfører arbejdet, at vi tænker på miljøet og lever op til de lovpligtige forsikringsvilkår.

Servicenormens syv centrale krav, som Forenede Service overholder, handler om:
økonomiske attester, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse og underleverandører.

Kvalitetsstyring med INSTA 800

Forenede Service har medarbejdere med INSTA 800 certificering og arbejder med kvalitetsstyring ud fra objektive kriterier efter den Nordiske standard, INSTA 800, som beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet.


Rådet for Bedre Hygiejne
Forenede Service er medlemmer af Rådet for Bedre Hygiejne som arbejder med forbedring af hygiejne, for at undgå dødsfald og sygdomme pga. manglende viden omkring hygiejnesikring.

Servicebranchens Arbejdsgiverforening
Vi er medlemmer af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (DI) og følger Serviceoverenskomsten mellem SBA, 3F og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefuntionærer under Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet.


 Kvalitetshåndbog Forenede Service
 

 Hent Forenede Services Kvalitetshåndbog.

 Kvalitetshåndbog

Kontrol, måling og dokumentation af kvalitet

Forenede Service kvalitet og kvalitetssikring

Vi dokumenterer, kontrollerer og måler vores service gennem månedlige servicerapporter. Vore procedurer sikrer en konstant kvalitet for kunden, og minimerer kundens tidsforbrug på de serviceydelser, der varetages af Forenede Service.

Erfarne driftsfolk sikrer leveringssikkerhed
Alle kunder får et team af erfarne driftsfolk tilknyttet, for erfaring giver leveringssikkerhed. De styrer alt fra den daglige rengøring til optimering af den modtagne serviceydelse.

Fleksibilitet giver gode løsninger
Vi indretter os efter vores kunders behov og er klar over at de kan være skiftende i kontraktsperioden. Opstår der behov for ekstra service i en periode, kan dette løses ved enten at flytte rundt på eksisterende aftale, indenfor de rammer vi har aftalt. Den kan for eksempel være gennem at tiden konverteres til andre områder, som i forvejen ikke er omfattet af serviceaftalen eller at tiden opspares i en pulje til senere brug. Som kunde har du hele tiden styr på din pulje som tydeligt fremgår af den månedlige opsparingsoversigt.
Kontakt

ISO 9001:2015 certifikat

ISO

Rådet for bedre hygiejne

 

Forenede Service er medlem af Rådet for bedre hygiejne.

www.bedrehygiejne.dk

OHSAS 18001:2008 certifikat

Vi er arbejdsmiljøcertificerede, se vores certifikat her