Forenede Service er certificeret til ServicenormenForenede Service har igen fået fornyet sit bevis på, at kunder, medarbejdere og det resterende samfund kan have tillid til virksomheden.


Forenede Service er en virksomhed, som kunder, medarbejdere og det resterende samfund kan have tillid til og stole på. Under kontrol af Dansk Standard har Servicebranchens Arbejdsgiverforening(SBA) nemlig genfornyet Forenede Services bevis på, at virksomheden lever op til de særlige godkendelseskrav i Servicenormen eller som der står på certifikatet:


”Virksomheden har beviseligt sit på det rene og er i stand til at honorere de krav, kunderne stiller.”

Ordentlighed går aldrig af mode

Servicenormen handler grundlæggende om kvalitet og etik, ifølge SBA. Alle medlemmer af foreningen forpligter sig til at overholde en række konkrete krav – som er nævnt nedenfor. De er kundens garanti for, at tingene bliver gjort ordentligt. Derfor kan man regne med at der er styr på kvaliteten i de serviceydelser, som er aftalt mellem leverandøren og kunden. Og man kan også være sikker på, at der er tænkt på miljøet og bliver taget ordentligt hånd om de medarbejdere, der udfører arbejdet. ”Det er på alle måder sund fornuft at opføre sig ordentligt. Vi tror på fair play. Derfor skal alle medlemsvirksomheder forny deres godkendelse til Servicenormen en gang årligt. Fuld godkendelse er en forudsætning for medlemskab af SBA. Virksomheder der ikke efterlever Servicenormen ekskluderes,” skriver SBA i sit materiale om Servicenormen.

For at få lov til at bære Servicenormens mærke skal man som virksomhed leve op til de følgende syv centrale krav:

Økonomiske attester
Virksomheden skal have styr på de økonomiske attester igennem serviceattester fra Erhvervsstyrelsen og arbejdsskadeforsikringer. Det sikrer, at indkøberne hurtigt kan få et overblik over, hvorvidt virksomhedens økonomi og attester er i orden.

Kvalitet
Virksomheden skal have styr på leverancen af de aftalte serviceydelser gennem løbende måling. Vurdering og opfølgning på de leverede ydelser. Herunder kræves et system til kvalitetskontrol og krav om styring af kvalitetsarbejdet.

Miljø
Virksomheden skal udforme en skriftlig miljøpolitik samt sikre, at der i størst muligt omfang anvendes økologimærkede produkter og miljømærkede midler. Det er godt for miljøet og for bundlinjen.

Arbejdsmiljø
Virksomheden skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljøet er i orden. Den skal blandt andet have et arbejdsmiljøledelsessystem, en APV-handlingsplan og deltage i arbejdsuddannelse.

Personalepolitik
Virksomheden skal have en skriftlig personalepolitik. Politikken skal som minimum indeholde retningslinjer for uniformering og/eller legitimation, fravær og integration.

Uddannelse
Virksomheden skal have uddannelsesplaner for alle sine medarbejdere. Desuden stilles krav om introduktionsforløb for nye medarbejdere, som skal kunne dokumenteres skriftligt.

Underleverandører
Virksomheden skal have en skriftlig politik for brug af underleverandører og dokumentation for anvendelse af skriftlige kontrakter. Der skal være rene linjer, når det gælder brug af underleverandører og udenlandsk arbejdskraft.

Kontakt

Se vores certifikat