Forenede Service arbejder imod social dumping


06. april 2017

CEO Carsten Clement


Følgende tekst er bragt som et debatindlæg i Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amts Avis onsdag d. 5. april.


Peter Kirkeby mener i et debatindlæg i gårsdagens avis at vide om Forenede Service, at: ”alle ved, at denne ”rengøringsgigant” anvender illegal arbejdskraft, bevidst unddrager sig skat, bevidst støtter social dumping gennem underleverandører (..)”.

Tillad mig at korrigere læserbrevsskribenten og slå følgende fuldstændig fast: Forenede Service har aldrig unddraget sig skat, og Forenede Service stoppede konsekvent med brugen af underleverandører for fem år siden. Vi opsagde nemlig i 2012 samarbejdet med samtlige 82 underleverandører, da vi blev gjort bekendte med, at enkelte af underleverandørerne benyttede sig af illegal arbejdskraft, hvilket vi som en ansvarlig virksomhed naturligvis ikke kan eller vil acceptere. Og vi har ikke benyttet underleverandører siden.

 
Forenede Service er derimod rigtigt nok blevet dømt for brug af illegal arbejdskraft, altså medarbejdere uden gyldig arbejdstilladelse. Det løber vi ikke fra. 13 medarbejdere i alt gennem de seneste fem år. Men de eksempler kan og bør ikke betegnes som ”bevidst social dumping”. Alle medarbejderne har nemlig fået overenskomstmæssig løn, pension, feriepenge, ATP med mere og betalt deres A-skat. Forenede Services brug af illegal arbejdskraft har aldrig været bevidst og har på intet tidspunkt givet selskabet en konkurrencefordel eller ekstra fortjeneste. Derimod har konsekvensen været store bøder for at have begået administrative fejl. Reglerne for brug af arbejdskraft fra ikke-EU lande er utroligt komplicerede og hjælpen fra myndighedernes side er meget ringe og kritisabel. Lad mig give et par eksempler på bøder, som Forenede Service har fået for brug af illegal arbejdskraft:


  1. En ikke-EU borger har arbejdstilladelse i Danmark og er ansat i Forenede Service. Manden flytter til Malmö og mister derved sin arbejdstilladelse. Han undlader imidlertid at oplyse os om hans flytning, hvorefter vi dømmes for brug af illegal arbejdskraft.

  2. En ikke-EU borger benytter falske identifikationspapirer ved ansættelsen hos Forenede Service. Manden bliver på et tidspunkt opdaget af myndighederne, og Forenede Service bliver dømt med henvisning til, at vi burde have bemærket, at manden er fem centimeter højere, end hvad der står i hans falske pas.

  3. En ikke-EU borger har arbejdstilladelse under Greencard-ordningen. Da ordningen stod til udløb ansøgte manden om en forlængelse af arbejdstilladelsen. Ansøger man inden arbejdstilladelsen udløber, har man lov til at fortsætte med at arbejde i Danmark, til ansøgningen er blevet behandlet. Det gælder bare ikke, hvis man ansøger om arbejdstilladelse efter andre bestemmelser end dem, som man allerede har en arbejdstilladelse efter. Det havde medarbejderen imidlertid gjort, hvorefter Forenede Service dømmes for brug af illegal arbejdskraft i den periode medarbejderens forlængelsesansøgning blev behandlet.


Eksemplerne viser, at man som virksomhed helt uforvarende kan blive draget ind i sager om illegal arbejdskraft og blive dømt til at betale store bøder. Som virksomhed – og vi er ikke alene - oplever vi en daglig frustration og en stor administrativ byrde, som er forbundet med emnet. Vi ønsker helhjertet og engageret at bidrage til integrationen på arbejdsmarkedet. Og vi er meget bevidste om vores virksomheds objektive arbejdsgiveransvar. Vi løber ikke fra noget, og vi søger løbende at følge med i alle de mange love, direktiver, bekendtgørelser og lignende, med de mange administrative procedurer som kobler sig til. Men myndighederne gør det ikke nemt for virksomhederne. Derfor har vi i Forenede Service for nyligt blandt andet henvendt os til tre ministre og samtlige medlemmer af beskæftigelsesudvalget i Folketinget med henblik på, at opmuntre til at der bør arbejdes for, at myndighederne gør det nemmere for virksomhederne at løfte integrationen af personer fra lande uden for EU på arbejdsmarkedet. Vi vil nemlig oprigtigt social dumping til livs. 

Henvendelsen har blandt andet medført, at integrationsminister Inger Støjberg på beskæftigelsesudvalgets foranledning skal besvare henvendelsen. Det ser vi frem til, da det er vores opfattelse, at integrationen og administrationen kan glide meget lettere, hvis blot myndighederne bliver forpligtet til at underrette virksomhederne, når en medarbejders arbejdstilladelse inddrages.


Af koncerndirektør i Forenede Carsten Clement.


Gå tilbage