Historie

Historien - 50 år og fremtiden

Forenede Rengøring A/S blev stiftet i 1959 under navnet: De Forenede Rengøringsselskaber A/S af de to energiske brødre Peer og Poul Krogh. Uden erfaring i professionel rengøring, men med tro på fremtiden, kastede de sig ud i det projekt, der senere skulle blive kendt som "Forenede Service".

 

Tiden var med dem, for 60'erne var starten på en ny og effektiv periode overalt i Danmark. Til tonerne af "Rock 'n' roll" overhalede industrien landbruget som samfundets største arbejdsplads, og i takt med at  lønningerne steg, og arbejdsløsheden faldt, steg levestandarden. Den eksplosive økonomiske vækst førte til, at industriproduktionen steg med ikke mindre end 30 procent i tiden fra 1957 til 1960. Når industrialiseringen slår igennem indenfor landbrug, tekstilindustri og mange andre områder, så gjorde den det også inden for servicefagene. Det forudså Peer og Poul Krogh, og de tog beslutningen om at skabe det firma, der nu 50 år senere er en stor skandinavisk servicekoncern.

 

1960'erne: Fremtiden bliver planlagt
Forenede Rengøring kom, fra starten i 1960'erne, udviklingen i forkøbet i stedet for at lade sig styre af den. Dermed blev der sat system i opbygningen af den servicebranche, vi kender i dag. Et vigtigt mål var dengang at få accepteret service som et seriøst erhverv. Og allerede i de første år blev grundlaget for det nuværende "Service Akademi" skabt. I 1960'erne var den tid længst forbi, hvor et rengøringsselskab kun brugte spand og klud. Nye metoder, midler og maskiner krævede uddannelse i alle led, og en systematisk uddannelse af medarbejderne blev igangsat via Service Akademiet ud fra devisen om at: God service udføres af uddannende medarbejdere.

 

 

1970'erne: Dynamisk vækst og konkurrence
1970'erne vil af mange blive husket for Danmarks tilslutning til EF, for billøse søndage, oliekrise, stigende priser og lønninger, bygge- og anlægsstop, et farvel til en- og toøren, den endelige opgivelse af planerne om a-kraftværker, industriens og landbrugets miljøforurening, en stigende interesse for miljøbeskyttelse og den første danske miljølov.

Hos Forenede Rengøring var det en periode med eksplosiv vækst. For første gang nåede omsætningen op over 5 millioner, og konkurrencen fra andre rengøringsselskaber blev mærkbar. Det lille selskab med vokseværk tog kunder fra de store. Flere andre selskaber begyndte at sænke priserne i et forsøg på at fastholde markedsandele, men Forenede Rengøring blev alligevel stadig større og større op gennem 70' erne.

1980'erne: Fattigfirserne
80'erne var fra starten præget af økonomisk krise, og overalt i Danmark var der protester og aktioner mod den førte politik med en momsforhøjelse til 22 procent og en række afgiftsforhøjelser. Forenede Rengøring fortsatte dog den dynamiske fremgang. Og på trods af samfundets store lommesmerter med økonomiske stramninger, der også kunne mærkes i rengøringsbranchen, nåede omsætningen i finansåret 1981-82 at passere ikke mindre end 12 millioner. Det samlede personale var nu på 120 medarbejdere.

 

1990'erne: Tredjestørst i Danmark - og først med ISO 9001
I 1990 var Forenede Rengøring branchens tredjestørste virksomhed nær de 100 millioner. Ledelsen besluttede sig for, som det første rengøringsselskab i Europa, at udvikle et kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001 standard, med henblik på at få godkendelse i foråret 1992.

Vi voksede støt gennem årtierne, men altid uden at glemme den tætte kundekontakt. Vi huskede at kunden var det vigtigste, og at vi kunne give en god service ved at fastholde medarbejdere, i et positivt miljø.

I slutningen af 90'erne udgjorde Forenede Rengørings serviceaktiviteter rengøring, kantinedrift og ældreomsorg. I samme periode gik Forenede Rengøring ind i Sverige og skabte derved det, der nu er Forenede Koncernen. Med opkøb af svenske rengøringsselskaber og levering af den service, der er Forenede Rengørings kendetegn, er vi, under navnet Förenade Service, i dag mellem de største aktører på det svenske rengøringsmarked.

Et nyt årtusinde
År 2000 åbnede broen til Sverige og Forenede Koncernen voksede på det svenske omsorgsmarked og fik erfaring med pleje, der kunne bruges ved åbningen af omsorgsmarkedet i Danmark.

Sverige var mindst 10 år forud for Danmark med hensyn til privatisering af omsorgsydelser til ældre borgere, og det lykkedes Forenede koncernen at implementere den danske organisationsopbygning i de selskaber, man opkøbte og videreudviklede, således at den svenske omsorgsdivision, under navnet Förenade Care, i dag er blandt de største omsorgsselskaber i Sverige.