Forenede Service miljøpolitik og miljømål

Politik

 • Forenede Service A/S arbejder efter at påvirke det ydre miljø mindst muligt. 
 • Forenede Service A/S arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre sin miljøpræstation 
 • Forenede Service A/S træner og uddanner vores medarbejdere i korrekt håndtering og brug af midler, samt at der anvendes størst mulige andel af miljømærkede midler. 
 • Forenede Service A/S har en miljøpolitik og fastsatte miljømålsætninger, mål og handlingsplaner.

 

  Miljømål 2017:

  • Vi anvender kun PVC-fri plastprodukter og emballager. 
  • Vi bruger doseringssystemer, så overdosering undgås. 
  • Vores rengøringsmidler udskiftes løbende til miljøvenlige produkter. Vi vil øge mængden af miljømærkede midler så den samlede mængde målt på Svanemærkede og EU Blomsten produkter overstiger 50 % i 2017. Dette gøres ved øget fokus i Forenede Services Steps program og ved styring af indkøb.
  • Vi vil i vores indkøb af nye biler, vurdere ud fra bilernes miljøbelastning. Vi kører primært dieselbiler, da disse kører længere på literen.
  • Vi vil løbende optimere på at samle indkøb af materialer og derved undgå småordre af materialer, til brug hos vores kunder, for at mindske miljøbelastningen ved transport m.m. 

  Mål følges op 2 x årlig. Politik og mål evalueres og der laves nye mål 1 x årligt.

   
  Blomsten og Svanen er de to eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Når et produkt er mærket med Blomsten eller Svanen er det en garanti for, at det opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af god kvalitet.
  Miljø- og Fødevareministeriet - Læs mere her: mst.dk


  Kontakt