Rummelighed på arbejdsmarkedet (CSR)Samfundsansvar

Virksomhedens samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility) – handler om, hvordan virksomheden agerer overfor dens omverden og andre interessenter, der er i berøring med virksomheden.

Samfundsansvar betyder konkret for Forenede Service, at vi ud fra vores kernekompetencer og forretningsområder frivilligt iværksætter, vedligeholder og udvikler aktiviteter, som både er til gavn for virksomheden og for det omgivende samfund.I Forenede Service har vi konkret defineret vores samfundsansvar indenfor nedenstående områder:

 

Rummelighed på arbejdsmarkedet

Vi vil skabe arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed, eksempelvis gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration. Vi arbejder desuden aktivt for at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet gennem kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling via vores Service Akademi.


Et kig på antallet af nationaliteter i 2016 viser, at vi alene i de to danske divisioner rummer medarbejdere med 93 forskellige nationaliteter. Det er et fantastisk stort antal. Og det er vi stolte over, blandt andet fordi de mange nye kolleger skaber arbejdsglæde, mangfoldighed, dynamik og tager ”hele verden” med ind i koncernen.


Forenede Service garanterer at:

  • Hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en ufarlig måde.
  • De ansatte får oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.
  • Forenede Service betaler omkostningerne til oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en ufarlig måde.
  • Forenede Service har et uddannelsesprogram for både medarbejderrepræsentanter og arbejdsledere, som indgår i virksomhedens sikkerhedsprogram.

 

 

Forskelsbehandling


Forenede Service sikrer at:

  • Der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap.
  • Der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier.

Kontakt