Sundhed, trivsel og arbejdsmiljøArbejdsmiljø

Forenede Services arbejdsmiljøhåndtering sker på flere plan.

Arbejdsmiljøpolitik, planlægning, lov- og myndighedskrav, introduktion, instruktion og uddannelse, overvågning af arbejdsmiljøet, afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger, sundhedsfremme og rummelighed, arbejdsmiljøledelsessystem, medarbejdernes kvalitetssikring, beredskab i situationer hvor der er risiko for tilskadekomst samt dokumentation af arbejdet indenfor arbejdsmiljøområdet.

 Forenede Service arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøhåndbog
Håndbogen beskriver, hvordan Forenede Service arbejdsmiljøorganisation er opbygget og hvilke procedurer der skal følges. Bogen er en intern arbejdsmiljøplan og gældende for alle medarbejdere i koncernen.  

Forenede Service A/S vil:

 • Arbejde på at forebygge og optimere arbejdsmiljøforholdene i virksomheden. 
 • Sikre, at alle ansatte, har en positiv indstilling til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 
 • Være en rummelig virksomhed og arbejde aktivt for at sundhed og sikkerhed integreres i dagligdagen.

Vi arbejder kontinuerligt med at:

 • Træne og instruere vores medarbejderne i ergonomi og håndtering af rengøringsmidler på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. 
 • Følge op på, at medarbejderne efterlever den anviste håndtering af rengøringsmidler og udstyr. 
 • Lægge vægt på at uddanne og træne vores ledere, da de er knudepunkt for vores rengøringsassistenter og kunder. 
 • Bibeholde en åben og ærlig kommunikation.

 

Mål 2017:

 • Vi vil forsætte med, at hver måned gennemføre trivselsmåling blandt vores ledere, for at forebygge stress. Dette gøre med Worklife Barometer i samarbejde med Psykiatrifonden. 
 • Vi vil arbejde målrettet med ergonomi. Dette gøres løbende gennem vores miljøorganisation. 
 • Vi har en effektiv rygepolitik. Der må ikke ryges på lokaliteter, biler m.m. ejet af Forenede Service. 
 • Vi vil fortsat i 2017 tilbyde alle medarbejdere en medarbejderudviklingssamtale / MUS-samtale. 
 • Vi vil reducere antallet af faldulykker med 3 % i 2017, gennem kampagne og målrettet indsats i AMU og HAMU.