Arbejdsmiljøcertificeret i følge ISO 45001:2018

Socialt ansvar

Forende Service har social ansvarlighed højt prioriteret og ønsker at bidrage til en positiv social udvikling inden for alle vores serviceområder.

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og vi arbejder systematisk med at skabe og bibeholde et godt og sundt arbejdsmiljø for alle vores ansatte.
Det er slet og ret en del af fundamentet for vores forretning.

Kronesmiley

Forenede Service, samt tre andre virksomheder i rengøringsbranchen har den eftertragtede Kronesmiley, som betyder at "virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard".

SERVICEAKADEMIET

Medarbejdere med engagement

For at sikre at medarbejdernes viden hele tiden er ajour og på topniveau, har Forenede Service oprettet sit eget uddannelsesprogram, der omfatter struktureret uddannelse af vores medarbejdere. Alle serviceassistenter har en basisuddannelse i rengøring og ofte lang erfaring inden for rengøringsservice. Serviceassistenter til specialiserede områder som fx hospitalsrengøring har bestået kompetencegivende AMU-kurser.

I 2020 afholdt vi 11.000 uddannelsestimer og fik bl.a. prøvet onlineundervisning i stor skala.

Ledende medarbejdere modtager ligeledes planlagt, løbende undervisning i form af interne og eksterne programmer, der strækker sig over et længere tidsrum.

Miljøledelsescertificeret i følge ISO 14001:2015

Vi ønsker at skabe værdi for miljøet, vores virksomhed og vores kunder

Forenede Service har fokus på at sætte et positivt klimaftryk, samt bidrage til et bedre miljø hos både os selv og vores kunder ved aktivt at reducere vores miljøpåvirkning.

Gennem en ambitiøs miljøpolitik bestræber vi os på at udføre vores services så miljøneutralt som muligt. Vores valg af arbejds­redskaber, hjælpemidler og metoder tager udgangspunkt i denne målsætning med en sund balance mellem økonomi og langsigtet miljøbelastning.

Vi arbejder aktivt med at fremme bæredygtige løsninger både hos os og hos vores kunder inden for områder som energibesparelse, minimering af affaldsproduktion og en mere effektiv planlægning og udnyttelse af vores ressourcer.

I 2019 omlagde vi vores rengøringskemi til bionedbrydelig og plantebaseret rengøring, som er EU-Blomst- og Cradle to Cradle-certificeret.

Betina Christensen

En af Forenede Services elleve miljøambassadører

"Jeg er med til at erstatte 70.000 liter rengøringskemi med plantebaserede og bæredygtige produkter."

Betina Christensen er en af elleve miljøambassadører i Forenede Service, som blandt andet har til opgave at udbrede viden og erfaringer om de bæredygtige rengøringsprodukter til kollegerne i virksomheden. Som serviceleder har hun det daglige ledelsesmæssige ansvar for 96 serviceassistenter, der allerede i 2018 på forsøgsbasis begyndte at indfase produkterne i blandt andet Esbjerg.

Læs mere om Betinas erfaringer med vores nye bæredygtige produkter her


Servicenormen

Hvorfor skal du vælge en servicepartner, som er medlem af Servicenormen?

Som medlem af ServiceBranchens Arbejdsgiverforening (SBA) er Forenede Service certificeret efter Servicenormen, hvilket betyder, at vi overholder en række konkrete krav til uddannelse af personale, at vi har styr på kvaliteten i de serviceydelser vi aftaler med vores kunder, at vi tager hånd om de medarbejdere, som udfører arbejdet, at vi tænker på miljøet og at vi lever op til de lovpligtige forsikringsvilkår.
Når du som virksomhed vælger en leverandør, som lever op til Servicenormen, vælger du samtidig en leverandør, som leverer kvalitet og garanti for rene linjer.

Servicenormens syv centrale krav som Forenede Service overholder, handler om:  Økonomiske attester, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse og underleverandører.

Du kan læse mere om Servicenormen hos SBA her

LAD OS TALE OM KVALITETSSIKRING OG ARBEJDSMILJØ

Kontakt os her:

Fyld i formularen, så ringer vi op.

Forenede Service A/S

Vil du høre om, hvordan vi kvalitetssikrer vores services, er du meget velkommen at kontakte os.