Arbejdsmiljøcertificeret rengøring

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og vi arbejder systematisk med at skabe og bibeholde et godt arbejdsmiljø for alle vores ansatte.

Medarbejdere i Forenede Service

Et sundt arbejdsmiljø og et klart socialt ansvar gennemsyrer Forenede Service på tværs af alle organisatoriske lag og medarbejdergrupper. Det er slet og ret en del af fundamentet for vores forretning.

I Forenede Service vil vi være kulturbærer i servicebranchen og udføre vores services ved hjælp af arbejdsredskaber, hjælpemidler og metoder, der ikke påvirker det omgivende miljø negativt.

Vi ved f.eks. fra mange undersøgelser, at indeklimaets støvmængde har betydning for menneskets sundhed og trivsel i kontormiljøer, skoler og andre institutioner. Forenede Service leverer derfor dokumenterbare løsninger, der er bæredygtige og som i sin helhed ikke har en negativ indflydelse på omgivelserne.

Vi har samtidigt en vision om NUL arbejdsulykker, og vi arbejder målrettet på at forbedre vores miljø- og energiforhold på alle vores arbejdspladser i hele landet.

Forskellighed

Forenede Service skaber arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed – eksempelvis gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration. Vi vægter intern uddannelse og kompetenceløft af samtlige medarbejdere højt gennem målrettet træning til fordel for medarbejdere, kunder og virksomhed.

Vi tilgodeser mennesket og miljøet uden kompromis på kvalitet. Når I vælger Forenede Service som samarbejdspartner, vælger I en af Danmarks bedst certificerede Facility Management-virksomheder.

Arbejdsmiljøcertificeret i følge ISO 45001:2018

Vores arbejdsmiljøcertificering viser, at vi overholder høje standarder med hensyn til sundhed og sikkerhed. Vi arbejder aktivt med at forbedre arbejdsmiljøet, samt at minimere og eliminere risici for vores personale. 

Sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsulykker sker oftere for nyansatte medarbejdere. Derfor har vi et særligt fokus på denne gruppe medarbejdere. Vi sørger for en god oplæring og uddannelse, for at minimere risici og undgå arbejdsulykker.

Forskelsbehandling

Vi mener at alle mennesker skal behandles ens, og at alle mennesker skal have en retfærdig behandling. Der udøves hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap.
Der udøves ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling.