Arbejdsmiljøcertificeret rengøring

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og vi arbejder systematisk med at skabe og bibeholde et godt arbejdsmiljø for alle vores ansatte.

Vi skaber – og vil fortsat skabe – arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed, diversitet og mangfoldighed. Dette sker blandt andet gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration. Vi arbejder desuden aktivt for at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet gennem kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling.

Arbejdsmiljøcertificeret i følge ISO 45001:2018

Vores arbejdsmiljøcertificering viser, at vi overholder høje standarder med hensyn til sundhed og sikkerhed. Vi arbejder aktivt med at forbedre arbejdsmiljøet, samt at minimere og eliminere risici for vores personale.

Skadesprocent under branchegennemsnittet

Vores mål er, at ingen kommer til skade af det arbejde, de udfører. I 2018 var målet for Forenede Service A/S at reducere antallet af faldulykker med tre procent, hvilket gennem kampagner og målrettet indsats blev opnået. Forenede Service A/S opnåede i 2018 også et fald på 6,4 procent i antal af arbejdsulykker, hvilket er tilfredsstillende.

Uddannelse

Vi arbejder løbende med at videreuddanne og uddanne vores personale. I 2019 blev der afholdt 13.125 uddannelsestimer fordelt på 1.750 uddannelsesdage.

Forenede Service understøtter Uddannelses- og Forskningsministeriets initiativ "Bachelorløftet", hvor ambitionen er et tættere samspil mellem virksomheder og universiteter. Bachelorløftet giver bedre muligheder for studerende at arbejde efter bacheloruddannelsen og for efterfølgende at vende tilbage til en kandidatuddannelse. 
Du kan læse mere om initiativet her.

Sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsulykker sker oftere for nyansatte medarbejdere. Derfor har vi et særligt fokus på denne gruppe medarbejdere. Vi sørger for en god oplæring og uddannelse, for at minimere risici og undgå arbejdsulykker.

94,1% af vores medarbejdere siger, at de er "meget tilfreds" eller "tilfreds" med at arbejde for os.

Nils Bjørn Larsen Kvalitets- og miljøchef, Forenede Service

Forskelsbehandling

Vi mener at alle mennesker skal behandles ens, og at alle mennesker skal have en retfærdig behandling. Der udøves hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap.
Der udøves ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling.

Kvalites- og miljøchef Nils Bjørn Larsen i Forenede Service

Vil du høre mere om arbejdsmiljø i Forenede Service?

Du er velkommen til at kontakte kvalitets- og miljøchef Nils Bjørn Larsen på telefon 39 55 56 60 eller via mail.

Send mail