Arbejdsmiljøcertificeret rengøring

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere og vi arbejder systematisk med at skabe og bibeholde et godt arbejdsmiljø for alle vores ansatte.

Vi skaber – og vil fortsat skabe – arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed, diversitet og mangfoldighed. Dette sker blandt andet gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration. Vi arbejder desuden aktivt for at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet gennem kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling.

Arbejdsmiljøcertificeret OHSAS 18001:2008

Vores arbejdsmiljøcertificering viser, at vi overholder høje standarder med hensyn til sundhed og sikkerhed. Vi arbejder aktivt med at forbedre arbejdsmiljøet, samt at minimere og eliminere risici for vores personale.

Skadesprocent under branchegennemsnittet

I forhold til antal årsværk har Forenede Service en skadeprocent på 2,72. Det er  under vores branches gennemsnit. Vores mål er, at ingen kommer til skade af det arbejde, de udfører.
I 2017 gennemførte vi 800 arbejdspladsvurderinger for at sikre og forbedre forholdene for vores medarbejdere.

 

Sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsulykker sker oftere for nyansatte medarbejdere. Derfor har vi et særligt fokus på denne gruppe medarbejdere. Vi sørger for en god oplæring og uddannelse, for at minimere risici og undgå arbejdsulykker.

Mere end 95% af vores medarbejdere udtrykker tilfredshed med at arbejde for os.

Nils Bjørn Larsen Kvalitets- og miljøchef, Forenede Service

Forskelsbehandling

Vi mener at alle mennesker skal behandles ens, og at alle mennesker skal have en retfærdig behandling. Der udøves hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap.
Der udøves ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling.

Vi er blandt Danmarks bedst certificerede facility service virksomheder

Niljs Bjørn Larsen Forenede Service

Vil du høre mere om hvordan vi sikrer vores ansatte?

Du er velkommen til at kontakte vores kvalitets- og miljøchef Nils Bjørn Larsen på telefon 39 55 56 60

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies