Hensyn til miljøet

Forenede Service ønsker og arbejder aktivt for at minimere miljøpåvirkningen mest muligt. Det gælder i forhold til brug af både energi og vand samt de kemikalier, som vi bruger, når vi gør rent. 

Miljømål i Forenede Service

 

Vi arbejder med at påvirke det ydre miljø mindst muligt. Medarbejderne uddannes i STEPS programmet, som viser håndtering af doseringssystemer, minimering af vandforbrug samt brug af rengøringsmidler. Vi undgår overdosering af midler og minimerer vandforbruget ved rengøring, uden at det går ud over kvaliteten.

Vores målsætning er, at andelen af Svanemærkede og EU Blomsten produkter skal overstige 60 procent i 2018. 

Miljøfokus i indkøbsafdelingen

De indkøbs- og bestillingsansvarlige i Forenede Service holder løbende statistik med hvor i koncernen, der kan optimeres med hensyn til at indkøbe miljøvenlige produkter. Det gøres ved, at der månedligt modtages en statistik fra leverandørerne af henholdsvis rengøringsmidler, fødevarer med mere, som analyseres og herefter optimeres på de områder, hvor det er muligt. Der bliver arbejdet med udvikling af metoder og innovative løsninger, med henblik på blandt andet at minimere forbrug af kemikalier.

"Småindkøb" minimeres, og vi planlægger ud fra at minimere antal transporter mest muligt.

Vi vil endvidere arbejde efter principperne i miljøledelsessystemet ISO 14001. I 2018 forventes det at Forenede Service A/S ligeledes er ISO 14001-certificerede.

Miljømål og politikker

  • Vi anvender kun PVC-fri plastprodukter og emballager
  • Vi bruger doseringssystemer, så overdosering undgås
  • Vores rengøringsmidler udskiftes løbende til miljøvenlige produkter. Vi vil øge mængden af miljømærkede midler, så den samlede mængde målt på Svanemærkede og EU Blomsten produkter overstiger 60 procent i 2018. Det gøres ved øget fokus i Forenede Services Steps program og ved styring af indkøb
  • Vi vil i vores indkøb af nye biler vurdere ud fra bilernes miljøbelastning. Alle vores biler overholder som minimum Euronorm 5, og nye biler Euronorm 6
  • Vi samler indkøb af materialer og undgår småordrer, for at mindske miljøbelastningen ved transport med mere

Vi skal ligge helt i top, når det gælder miljøvenlighed og ansvarlighed. Og vi arbejder med at påvirke vores miljø mindst muligt på alle de områder, som vi kan.

Nils Bjørn Larsen Kvalitets- og miljøchef, Forenede Service

Grøn strøm

I 2017 overgik Forenede Service til at bruge strøm fra vindmøller på alle egne kontorer. 

Certifikat

Niljs Bjørn Larsen Forenede Service

Vil du høre mere om grønnere rengøring?

Kontakt kvalitets- og miljøchef Nils Bjørn Larsen

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies