Vi ønsker at skabe værdi for miljøet, vores virksomhed og dem vi løser opgaver for

Forenede Service sætter et stærkt fokus på vores miljøpåvirkning. Det gør vi blandt andet via vores certificering i miljøledelse, ISO 14001:2015.

I Forenede Service påvirker vi miljøet via vores transport, elforbrug, varmeforbrug, indkøb og forbrug af indkøbte produkter, vandforbrug og affald.

Via vores miljøledelsescertificering ISO 14001:2015 er der fastlagt krav til et miljøledelsessystem, hvorved vi kan forbedre vores miljøindsats. 

Vi forpligter os til at:
 • Forbedre vores miljøpræstation
 • Opfylde bindende forpligtelser 
 • Opfylde miljømål

Forenede Service skal løbende aktivt forbedre miljøindsatsen på alle områder og fremme bæredygtige løsninger både for os og vores kunder. Vi kigger på energibesparelser, minimering af affaldsproduktion og en mere effektiv planlægning og udnyttelse af vores ressourcer.


I de kommende år vil vi fortsat sikre forbedringer på miljø- og energiområdet. Alle kommende tiltag skal understøtte vores bæredygtige udvikling, ikke kun til gavn for Forenede Service, men for alle og af hensyn til vores fælles jord.


Ambitiøs miljøpolitik

Gennem en ambitiøs miljøpolitik bestræber vi os på at udføre vores services så miljøneutralt som muligt. Vores valg af arbejds­redskaber, hjælpemidler og metoder tager udgangspunkt i denne målsætning med en sund balance mellem økonomi og langsigtet miljøbelastning. Ligeledes skal vore produkter bidrage til, at vores kunder kan nå deres miljømål bl.a. ved at gennemføre og medvirke til udvikling af bæredygtige og miljørigtige løsninger.

Vores femårs plan er at:

 • Minimere kemikalieforbruget ved rengøring / Maks 15 ml. pr. m2 aktive kontrakter
 • Øge andelen af den grønne kemi (EU-blomsten / Svanemærket) til over 90% hvor vi har indflydelse
 • Nultolerance for PVC 
 • Minimere indkøb af plastposer til maks. 40 mg pr. kontrakt
 • Brændstofforbrug skal minimeres til 0,75 ml. pr. m2
 • Reducere CO2 udledning med mindst 50% i forhold til Index 2018
 • Reducere elforbrug på kontorer uden at det går ud over medarbejdernes arbejdsindsats
 • Reducere vandforbrug i egne lokaler
 • Kildesortere affald i egne lokaler

Medarbejderne uddannes i STEPS-programmet, som viser håndtering af doseringssystemer, minimering af vandforbrug samt brug af rengøringsmidler. Vi undgår overdosering af midler og minimerer vandforbruget ved rengøring uden, at det går ud over kvaliteten.

Miljøfokus i indkøbsafdelingen

De indkøbs- og bestillingsansvarlige i Forenede Service holder løbende statistik med, hvor i koncernen der kan optimeres med hensyn til at indkøbe miljøvenlige produkter. Det gøres ved, at der månedligt modtages en statistik fra leverandørerne af henholdsvis rengøringsmidler, fødevarer med mere, som analyseres og herefter optimeres på de områder, hvor det er muligt. Der bliver arbejdet med udvikling af metoder og innovative løsninger med henblik på blandt andet at minimere forbrug af kemikalier.

 

Miljø- og arbejdsmiljø i Forenede Service 

 

Bæredygtig rengøring

Vi fylder vores spande med, og dypper mopperne, kludene og svampene i, 100% bæredygtige og plantebaserede rengøringsmidler. Og det uden at gå på kompromis med vores kvalitet.

Læs om vores grønne skift
Kvalites- og miljøchef Nils Bjørn Larsen i Forenede Service

Vil du høre mere om grønnere rengøring?

Du er velkommen til at kontakte kvalitets- og miljøchef Nils Bjørn Larsen på 39 55 56 60 eller via mail.

Send mail