Vi ønsker at skabe værdi for miljøet, vores virksomhed og vores kunder

Forenede Service har et stærkt fokus på vores miljøpåvirkning. Det gør vi blandt andet via vores certificering i miljøledelse, ISO 14001:2015.

I Forenede Service påvirker vi miljøet via vores transport, elforbrug, varmeforbrug, indkøb og forbrug af indkøbte produkter, vandforbrug og affald.

Via vores miljøledelsescertificering ISO 14001:2015 er der fastlagt krav til et miljøledelsessystem, hvorved vi kan forbedre vores miljøindsats. 

Vi forpligter os til at:

  • Forbedre vores miljøpræstation
  • Opfylde bindende forpligtelser 
  • Opfylde miljømål

Forenede Service arbejder aktivt med at forbedre miljøindsatsen på alle områder og fremme bæredygtige løsninger både for os og vores kunder inden for områder som energibesparelse, minimering af affaldsproduktion og en mere effektiv planlægning og udnyttelse af vores ressourcer.


I de kommende år vil vi sikre forbedringer på miljø- og energiområdet. Alle kommende tiltag skal understøtte vores bæredygtige udvikling,


Ambitiøs miljøpolitik

Gennem en ambitiøs miljøpolitik bestræber vi os på at udføre vores services så miljøneutralt som muligt. Vores valg af arbejds­redskaber, hjælpemidler og metoder tager udgangspunkt i denne målsætning med en sund balance mellem økonomi og langsigtet miljøbelastning.

Miljøfokus i indkøbsafdelingen

De indkøbsansvarlige i Forenede Service holder løbende statistik med, hvor vi kan optimere med henblik på at indkøbe miljøvenlige produkter. Det gøres ved, at der månedligt modtages en statistik fra leverandørerne som analyseres og herefter optimeres på de områder, hvor det er muligt. Vi arbejder med udvikling af metoder og innovative løsninger med henblik på blandt andet at minimere forbrug af kemikalier, som fx gennem vores omlægning til plantebaseret og bionedbrydelig rengøringskemi.

 


 

Bæredygtig rengøring

Vi bruger plantebaserede og 100% bionedbrydelige rengøringsmidler som bærer det officielle miljømærke EU-Blomsten samt har opnået Cradle to Cradle-certificering.

Læs om vores grønne skift