Forenede Service skifter virksomhedens rengøringskemi ud til 100% bionedbrydelige rengøringsmidler

Forenede Service er gået i gang med at udfase 70.000 liter konventionel kemi på årsbasis med bæredygtige bionedbrydelige produkter. Til gavn for virksomhedens 2500 medarbejdere, tusindvis af kunder og klimaet.

 

Grøn rengøring Forenede Service

10. juni 2019

Nordens største familieejede og danskbaserede servicevirksomhed Forenede Service søsætter en flåde af miljøtiltag på virksomhedens engagerede rejse mod en markant mere bæredygtig virksomhed. Og udskiftningen af 70.000 liter konventionel rengøringskemi på årsbasis til plantebaserede og bionedbrydelige rengøringsmidler er seneste betydelige åretag i den miljøvenlige og bæredygtige retning, forklarer Forenede Services kvalitets- og miljøchef, Nils Bjørn Larsen, der står i spidsen for omlægningen.

Fra 115 produkter til kun 14

Målet er, at Forenede Service ved udgangen af 2019 gør rent med de nye, grønne produkter over hele landet. Og omlægningen vil have betydning på mange måder. Når 70.000 liter traditionel rengøringskemi bliver erstattet med de nye bionedbrydelige rengøringsmidler vil det alene på årsbasis reducere Forenede Services CO2-udledning med over 22 ton, ligesom det vil mindske miljøbelastningen med 4.211 kilo plastik og 7.210 kilo råolie hvert år. 

Omlægningen forventes også at få stor positiv betydning for serviceassistenternes arbejdsmiljø og dagligdag. Blandt andet bliver antallet af rengøringsprodukter, rengøringsmedarbejderne skal forholde sig til, markant reduceret. Fra tidligere 115 forskellige produkter til nu kun 14.

”Medarbejderne har ganske enkelt betydeligt færre rengøringsmidler at skulle forholde sig til og bære rundt på, og det skaber en forenkling af de daglige rutiner og en forbedring af arbejdsmiljøet for assistenterne,” siger Nils Bjørn Larsen.

Bemærkelsesværdig omlægning

Produkterne i ”GreenCare”-serien, der nu bliver taget i brug, er særlige ved, at de er såkaldt Cradle to Cradle-certificerede. Dén certificering vurderes til at være mere bæredygtig end både Svanemærket og EU-blomsten. Mange af de nye rengøringsmidler bærer samtidig EU-Blomsten. Konkret betyder Cradle to Cradle-certificeringen, at produkterne og de enkelte materialer som emballagen enten skal kunne nedbrydes sikkert som biologisk næringsstof eller kunne genanvendes i nye produkter. Samtidig er rengøringsmidlerne produceret på en særlig EMAS-certificeret fabrik i Tyskland ved hjælp af vedvarende energikilder såsom solenergi og vandkraft.

Det er ikke usædvanligt, at rengøringsselskaberne i de her år i stigende grad benytter miljøvenlige produkter. Men Forenede Services storstilede omlægning af 80 procent af den samlede volumen af rengøringsmidler fra konventionelle produkter til bæredygtige er alligevel bemærkelsesværdig, vurderer Nils Bjørn Larsen:

”Der er flere af aktørerne i rengøringsbranchen, som er begyndt at benytte bionedbrydelige rengøringsmidler, men jeg kender ikke i talende stund til et andet danskbaseret rengøringsselskab som i en så systematisk, stor og helhjertet form omlægger deres kemi til bionedbrydelige rengøringsmidler som os,” siger han.

Stigende fokus på miljøindsats

Kvalitets- og miljøchefen i Forenede Service væver ikke, når han skal sætte ord på hovedformålet med omlægningen til de mere grønne rengøringsmidler:
”Forenede Service har et samfundsansvar på området, vi har forpligtet os til at løfte. Vi ønsker oprigtigt at styrke indsatsen for at fungere som en bæredygtig virksomhed, der tager klimaforandringer, og beskyttelsen af naturen og dyrene alvorligt - og ikke mindst at vores medmennesker ikke skal risikere at være udsat for sundhedsskadelige stoffer, der optræder i konventionelle rengøringsmidler,” siger han og supplerer: 

”Samtidig underbygger omlægningen til bionedbrydelige rengøringsmidler Forenede Services arbejde med at opfylde FN’s verdensmål, ligesom det kan medvirke til, at vi i højere grad kan tilgodese kundernes – både de private og offentliges – stadigt stigende fokus på og krav til deres leverandørers miljøindsats.”

Ingen giftige stoffer

Og omlægningen til plantebaserede rengøringsmidler harmonerer tilsyneladende også med danskernes holdninger til rengøringsmidler. Søndagsavisen beskrev nemlig i starten af juni, baseret på en YouGov-undersøgelse lavet for Bolius, Boligejernes Videnscenter, at for 43 procent af danskerne er det vigtigste, når de køber rengøringsmidler til husholdningen, at produkterne er miljø- og allergivenlige. 

”Derfor er vi også glade for, at vi nu kan sikre, at flere hundredetusinde danskere via vores rengøring får en sikkerhed for, at der nu bruges rengøringsmidler på deres arbejdspladser og omgivelser, som ikke har nogen negative effekter på miljø eller mennesker. Det vil sige ingen giftige stoffer, som kan påvirke indeklima eller restprodukter på overflader efter vores rengøring,” siger Nils Bjørn Larsen. 

Men hvordan er økonomien i den grønne omlægning af rengøringsmidler? Er de nye produkter ikke dyrere end de traditionelle? Det spørgsmål kan Forenedes koncernindkøber Morten Carstensen svare på:

”Omlægningen forventes at blive omkostningsneutral og måske endda med en årlig besparelse på fem procent. Produkterne er en smule dyrere pr. liter, men ved blandt andet ikke at overdosere, ved brugen af en særlig doseringshætte, forventer vi, at det samlet set ikke bliver dyrere at omlægge til de nye produkter,” siger han.

 

Omlægningen vil reelt påvirke flere hundredetusinde danskeres hverdag positivt. For når alle vores cirka 2400 rengøringsassistenter over hele landet nu arbejder med bæredygtige rengøringsmidler, gavner det både deres arbejdsmiljø og vores kunders klima- og miljøaftryk. Ligesom de tusindvis af danskere, som dagligt er i berøring med de omgivelser og flader, vi rengør, nu blandt andet ikke risikerer at komme i kontakt med rester af sundhedsskadelige stoffer, som kan optræde i de konventionelle produkter.

Nils Bjørn Larsen Kvalitets- og miljøchef

De nye bæredygtige rengøringsmidler

De nye ”GreenCare”-rengøringsmidler er fremstillet af den tyske producent ”Tana Chemie Gmbh” ved hjælp af solenergi, vandkraft og geotermisk energi og er blandt andet karakteriseret ved, at de:
o Er plantebaserede
o 100 % nedbrydelige
o Ikke testet på dyr
o Indeholder ikke mikroplast
o Er produceret med certificeret, bæredygtig palmeolie
o Emballagen er produceret af 100 % genbrugsmaterialer og er fremstillet direkte på fabrikken for at reducere transport

Sådan bliver de nye rengøringsmidler indfaset

De nye grønne rengøringsmidler bliver indfaset i virksomhedens syv regioner en region af gangen. Målet er, at hele virksomheden inden årets udgang benytter rengøringsmidlerne. I samarbejde med Forenede Services indkøbspartner Abena og producenten Tana Chemie afholdes der workshops i hver enkelt region for driftschefer og serviceledere op til at konverteringen foregår i deres respektive region.
På workshops’ne, der tager 3-4 timer og veksler mellem teori og praksis, får regionernes repræsentanter et grundigt indblik i de enkelte produkter. Ligesom der er indarbejdet datablade på de enkelte produkter, som også bliver indført i uddannelsesforløbet STEPS.