Digital opgavestyring og nyetableret podeklinik til Team Hvidovre

Et minutiøst overblik over opgaver og en akuttelefon, der ikke bimler og bamler. For mange kan det lyde som drømmescenariet for en arbejdsdag, men for teamet på Hvidovre Hospital har det været virkeligheden siden 16. november. En ny digital opgavestyring er implementeret – og oven i hatten følger rengøring af hospitalets nye podeklinik, lyder det fra serviceleder i Forenede Service, Pernille Jensen.

170 medarbejdere og mere end 100.000 kvadratmeters rengøring. Det er ikke en smal sag, at få rengøringslogistikken på plads på et af landets travleste hospitaler, som netop har slået dørene op til 300 kvadratmeter mere. Hvidovre Hospital har nemlig etableret en podeklinik, som Forenede Service bliver ansvarlig for på rengøringsfronten.

Som led i at skabe overblik over dagens mange gøremål, som med podeklinikken kun er blevet flere, har medarbejderne fået en digital opgavestyring, hvor de hver især kan påtage sig ansvaret for de opgaver, som hospitalets mange og travle fløje stiller krav til.

”Vi har fået et værktøj, der gør det nemt at overskue de mange ekstraopgaver, som dagligt tikker ind fra hospitalets mange afdelinger. Det giver ledelsen et super godt overblik over dagens opgaver, og det giver medarbejderne en helt ny medbestemmelse i, hvilke opgaver de påtager sig og løser i løbet af arbejdsdagen,” forklarer serviceleder Pernille Jensen og fortsætter:

”Systemet er så smart indrettet, at opgaverne inddeles i kategorierne ’haster’ og ’normal’. Og hvis en af vores medarbejdere befinder sig på en gang med pludseligt mange hasteopgaver, kan vedkommende kontakte en kollega i nærheden og spørge om hjælp. Det er til stor glæde og ikke mindst til gavn for samarbejdet helt generelt.”.

 

Ny hverdag og bedre overblik
En af de medarbejdere, der dagligt har gavn af den nye, digitale opgavestyring, er Camilla Eliasen. Hun har været i Forenede Service i mere end fem år, og har i alle årene arbejdet ud fra en fysisk tavle, hvorpå afdelingssygeplejerskerne løbende har skrevet de rengøringsopgaver, der er opstået som følge af behandlinger, stueskift og indlæggelser.

”Vores nye opgavestyring er en rigtig god ide. Her på afdelingen har den erstattet vores fysiske opgavetavle – og både sygeplejerskerne selv og os som rengøringspersonale har fået et meget bedre overblik over, hvilke opgaver, der skal løses hvornår,” siger hun og tilføjer:

”De fleste af os er vant til en smartphone, og det har gjort systemet utrolig nemt at komme i gang med – og så er det bestemt et plus, at det er blevet nemmere at aflaste hinanden i de daglige opgaver.”.

 

Om den digitale opgavestyring
CSL, som systemet hedder i daglig tage, er et initiativ, der er igangsat af Hvidovre Hospital. Indledningsvist har det været brugt, når afdelingerne har haft brug for en portør, men siden 26. oktober 2020 har rengøringsholdet været koblet på. Ambitionen er, at det i fremtiden vil blive muligt for rengøringspersonalet at lette de daglige arbejdsgange endnu mere ved fx at bruge platformen til at bestille containere til affald, der skal bortskaffes.