Samarbejde i servicebranchen: Flere medarbejdere skal lære at tale dansk

Landets største servicevirksomheder går sammen i et nyt branchesamarbejde, der skal sikre, at flere i branchen lærer at tale dansk. Et vigtigt fælles skridt mod bedre integration og trivsel i en branche, hvor mere end hver tredje medarbejder er af anden etnisk baggrund end dansk, mener HR-chef i Forenede Service, Kenny Vermehren Dahl.

Forenede Service indfrier regeringens krav til elevpladser

Indvandrere fylder mere i servicebranchen end nogensinde før, viser tal fra Danmarks Statistik. Faktisk har mere end hver tredje servicemedarbejder en anden etnisk baggrund end dansk. Et fælles mål og ønske om kvalificeret arbejdskraft får nu landets største servicevirksomheder til at gå sammen om at sikre, at flere medarbejdere lærer at tale dansk.

Projektet er igangsat af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) og AOF. Med ombord er Forenede Service, Coor, Compas Group, Alliance+ og ISS, og den konstellation giver mening, mener HR-chef i Forenede Service, Kenny Vermehren Dahl.

”At vi på brancheplan går sammen med et fælles mål om, at flere skal lære dansk, er både rigtigt og vigtigt. Vi er i en branche, hvor medarbejderne løbende vil skifte til konkurrenten i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og nye kontakter, og derfor har vi en fælles interesse i at sikre, at skaren af medarbejdere er kvalificerede – både i forhold til dansksprogligheden og den generelle trivsel og integration, som følger med,” indleder han og tilføjer:

”I Forenede har vi gennem de sidste fire år arbejdet målrettet med opkvalificering af vores ansatte. Det kræver et stort administrativt arbejde. Med branchesamarbejdet støtte fra AOF bliver det meget mere lettilgængeligt at få medarbejderne afsted på skolebænken. Fremover får vi støtte til langt det meste af den administration, der lægger bag ønsket om at højne dansksprogligheden blandt de ansatte, så vi i stedet kan fokusere indsatsen og øge andelen af ansatte, der kommer på danskkursus”.

Error while rendering view [Contact Box].