Forenede Service indfrier regeringens krav til elevpladser

Den 1. januar 2018 trådte en ny ordning i kraft, der skal sikre, at der
bliver uddannet flere faglærte. Flere af landets virksomheder har
gennem året kritiseret ordningen for at være urealistisk at indfri – men
nu har Forenede Service nået sit mål. Og mere til.

Forenede Service indfrier regeringens krav til elevpladser

Rengøringstekniker, rengøringsassistent, kontormedarbejder og kok. Mange titler med det tilfælles, at der kommer til at mangle folk til at varetage dem i fremtiden. Løbende og målrettet arbejder regeringen på at forbedre disse odds, og i januar 2018 trådte en ny ordning i kraft.

Ordningen fastsætter, hvor mange elever danske virksomheder skal have årligt for at bidrage til, at der bliver uddannet flere faglærte – og til trods for, at mange virksomhedsledere massivt har kritiseret ordningen, er Forenede Service allerede nu nået over årets mål, lyder meldingen fra HR-chef i Forenede Service, Kenny Mitchboe.

”Målrettet arbejde betaler sig, og uddannelsesarbejdet er gået meget bedre end forventet i år. Vi planlægger altid at ligge lidt over det mål, regeringen fastsætter for os," indleder han og uddyber:

”Det giver kun mening, at vi som virksomhed er med til at løfte den udfordring, vi alle kommer til at stå over for i fremtiden. Erhvervsuddannet arbejdskraft er afgørende, særligt i brancher som vores, så der ligger et stort ansvar på vores virksomheds skuldre."

I året, der snart er gået, har Forenede Service budt velkommen til elever inden for både rengøring, administration, økonomi, catering og smørrebrød.

Ikke lige nemt for alle

Elev-ordningen kom i kølvandet på, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016 blev enige om, at virksomheder, der benytter faglært arbejdskraft, også skal bidrage til at uddanne faglærte ved at tilbyde de nødvendige praktikpladser.

Det er dog ikke alle virksomheder, der har haft lige let ved at nå deres mål. Ifølge dr.dk blev mere end 41.000 virksomheder pålagt bøder, fordi de ikke nåede elevmålet sidste år.
Hvad de konkrete tal lyder på i år er endnu ikke blevet opgjort, men i Forenede Service har man arbejdet målrettet med at indfri regeringens krav, forklarer Kenny Mitchboe.
 
”Vi har blandt andet oplyst nye og erfarne medarbejdere om mulighederne for at blive faglærte. Og så har vi tilbudt hjælp til det administrative arbejde, der kan være før, under og efter et uddannelsesforløb.”
 
Og det gode arbejder stopper ikke, når året er omme. Næste år venter endnu højere krav fra regeringen – og ambitionerne i Forenede Service følger trit.
 
”Vi kan altid blive bedre, og vi hæver vores uddannelsesmål med 10 procent hvert år, til vi når et leje, der giver mening for os, ” siger Kenny Mitchboe og tilføjer, at målet i år lød på 1.650 uddannelsesdage.

Jackieline Panduro Axelsen

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til vores kommunikationsmedarbejder Jackieline Panduro Axelsen på telefon 39 55 56 23 eller via mail.

Send mail