Forenede Service: Nu med INSTA 800

Som den første store familieejede servicevirksomhed i landet er Forenede Service netop blevet virksomhedscertificeret med rengøringsstandarden INSTA 800. Et værktøj som fører fordele med sig for både medarbejdere, virksomheden og kunderne.

INSTA 800 virksomhedscertificering

Det er en tydeligt stolt og glad miljø- og kvalitetschef i Forenede Service, som svarer resolut på spørgsmålet om, hvorfor Forenede Service har valgt at lade sig virksomhedscertificere med rengøringsstandarden INSTA 800. Som den første store og foreløbigt kun anden servicevirksomhed i Danmark:

”Det er et glimrende værktøj, der både gavner vores medarbejdere og kunder - og samtidig er en enorm cadeau til os som virksomhed,” siger Nils Bjørn Larsen og uddyber:

”INSTA 800 fungerer og er stort i både Norge og Sverige. Her i Danmark er vi den første store rengøringsvirksomhed, som har opnået certificeringen. Den markante fordel ved standarden er, at vi kan bevæge os væk fra programmeret rengøring og frekvensrengøring. Med INSTA 800 får vi nemlig en rengøringsstandard, der er behovsstyret. Og det er til gavn for kunderne, som kan spare penge og opnå en mere ensartet kvalitet af rengøringen samt vores medarbejdere, der i højere grad bliver frigjort i deres arbejde,” forklarer han.

Kunderne sparer penge

Nils Bjørn Larsen betoner, at det naturligvis altid er kunden, der bestemmer typen af rengøring, men at Forenede Service med den nye virksomhedscertificering vil søge at påvirke både private kunder og offentlige indkøbere til at overgå til INSTA 800-styret rengøring. Han giver et eksempel på hvorfor:

”For eksempel kan den enkelte kontormedarbejder hos en kunde vurdere, om posen i affaldsspanden, der står ved vedkommendes skrivebord, skal tømmes. Er det for eksempel okay at lade posen være, hvis der kun er et enkelt papir i den? Ved programmeret rengøring skal posen skiftes, hvorimod at man med INSTA 800 kan aftale at vente med at skifte posen til den er halvt fyldt,” siger han og giver et andet eksempel på forskellen mellem programmeret rengøring og rengøring efter INSTA 800-standarden:

”Hvis en medarbejder hos en kunde er væk fra sit kontor på ferie i tre uger, så kan vi med INSTA 800 undlade at gøre rent på det kontor i de uger, det ikke bliver brugt. På den måde sparer kunden penge. Hvis kunden derimod har programmeret rengøring, så går vores medarbejder ind på det kontor hver dag i de pågældende tre uger og gør rent, fordi kontrakten siger, at vi skal.”

Mere frigjorte medarbejdere

INSTA 800 åbner også op for, at kunderne selv kan foretage kvalitetskontroller af rengøringen. I de fleste offentlige udbud er der afsat penge til en tredjeparts bedømmelse af kvaliteten.

”Hvis man nu laver det regnestykke, at en kommune afsætter en halv million kroner til de kontroller, så kan de i stedet selv gennemføre kontrollerne, spare penge og måske endda bruge dem på at få gjort endnu bedre rent,” siger miljø- og kvalitetschefen og forklarer, at der også er gevinster for Forenede Services medarbejdere ved overgangen til INSTA 800-rengøring.

”Fra vores trivselsundersøgelser ved vi blandt andet, at vores medarbejdere føler sig meget bundet op på frekvens- og programmeret rengøring. Det højner stressniveauet. Med INSTA 800 bliver medarbejderne i langt højere grad frigjort og kan i stedet fokusere på at opfylde de aftalte og reelle behov og ønsker hos kunden,” forklarer Nils Bjørn Larsen og oplyser, at Forenede Service tidligere har været personcertificeret i INSTA 800 og har gjort rent efter standarden i Hedensted Kommune, på Rigshospitalet og på Hvidovre Hospital. Ligesom INSTA 800 også var styrende for rengøringen af Forsvaret Øst, som Forenede Service tidligere havde som kunde.

”Erfaringerne var rigtig gode fra både vores og Forsvarets side,” siger Nils Bjørn Larsen.

 


Af: Jackieline Panduro Axelsen, Kommunikation 


Hvad er INSTA 800?

INSTA 800 er en fælles nordisk rengøringsstandard, der anvendes til at fastlægge og bedømme kvaliteten af rengøring. Der kan være fordele for både rengøringsfirmaet, medarbejderen og ikke mindst kunden ved at have en standard for rengøringskvaliteten.

Fælles for hele branchen (kunder, leverandører, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger) er fordelen ved den fælles standard primært, at der via INSTA 800 tales et fælles sprog med en række definitioner, normer og krav, så man kan samarbejde godt om rengøringskvaliteten.