Fuld skrue på efteruddannelsesindsatsen i Forenede Service

1650 uddannelsesdage og mere end 12.000 timers uddannelse. Det er Forenede Services ambition for 2019. Kenny Mitchboe, HR-chef i Forenede Service, giver os en status på uddannelsesarbejdet og kigger frem mod planerne for resten af året. 

 

Hvad er uddannelsesambitionen for 2019?

”Kvalificeret personale er alfa og omega – både i forhold til de services, vi yder hver dag hos kunder over hele landet, og for medarbejdertilfredsheden generelt. Rengøring er et fag med et flertal af specialer. Det ved vi, og vi støtter mest og bedst muligt op om faget gennem mere og løbende uddannelse til medarbejderne”.

Hvad er uddannelsesmålet for i år?

”Målet for 2019 er, at vi afholder 1650 uddannelsesdage. Det svarer til mere end 12.000 timer til uddannelse og opkvalificering.”

Hvordan går det med uddannelsesindsatsen i Forenede Service?

”Det går rigtig godt, og vi har indtil videre afholdt lige over 600 uddannelsesdage på tværs af landets afdelinger. Konkret er vi 10 procent bagud i forhold til årsmålet, men det når vi at indhente. På den anden side af sommerferien har vi nemlig allerede planlagt en række erhvervsuddannelser inden for de tre faglærte retninger: Rengøringstekniker, serviceassistent og ejendomsservicetekniker.”

Hvilke kurser har vi afholdt indtil nu?

”I løbet af månederne, der er gået, har vi afholdt forskellige kurser i såvel sprog og ledelse som rengøring og ejendomsservice. Vi har lige nu gang i en række elevforløb, hvor medarbejdere er flittigt i gang med at uddanne sig i specialer som administration, økonomi og rengøringsteknik – og vi har naturligvis også løbende sørget for at klæde vores mellemledere på med kurser i blandt andet onboarding af nye assistenter og lederudvikling.”

Har I planlagt nogle kurser i de kommende måneder?

”Vi har en del kurser i pipelinen allerede – for eksempel. et sprogkursus i Nordsjælland, som serviceleder Azize Rashid har stablet på benene med god hjælp og interesse fra sine medarbejdere. Det eneste, vi har hjulpet med, er lokaler i området, som de modtager undervisningen i. Det er engagement med stort E, og jeg synes, at det er super sejt gået. Vi har desuden planlagt en række AMU-kurser inden for personlig planlægning, måling og vurdering og daglig erhvervsrengøring – og så selvfølgelig de forskellige erhvervsuddannelsesforløb, vi allerede nu er i gang med at finde kandidater til.”

Hvilken betydning har det, at medarbejderne løbende opkvali­ficeres?

”Nogle fortæller, at det betyder meget. Flere af dem oplever det som en stor personlig succes at modtage kursusbeviser, fordi de ikke tidligere har haft succes med skolegang. For andre, nemlig dem, der er emigreret til Danmark, kan blandt andet sprogkurser have helt andre og vigtige betydninger. De kan nemlig understøtte den enkeltes ansøgning om permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab. Der er naturligvis også de medarbejdere, vi tilbyder erhvervsuddannelser. Konkret fortæller de, at det har stor betydning, at de får papir på, at de er faglærte.”

"For virksomheden betyder en øget mængde uddannelsesindsatser uden tvivl, at det er gladere, motiverede og ikke mindst dygtige medarbejdere, der møder ind. Det føler jeg mig i hvert fald overbevist om. Samtidig er det tydeligt at mærke i kontakten til kunderne, der oplever bedre kvalitet i vores arbejde.
Nogle virksomheder vil nok se det som en dårlig forretning at sende medarbejdere på uddannelse med løn. For mig er virkeligheden en anden: Det er en investering, der kommer alle til gode på den lange bane”.

Når vi 2019-målet?

”Der er stor opmærksomhed på området, og vi har heldigvis mange videbegærlige medarbejdere, der aktivt ansøger om at få del i uddannelsespuljen. Det er glædeligt, og vi arbejder benhårdt på at kunne imødekomme ønsker og behov mest og bedst muligt.
Jeg føler mig overbevist om, at vi med de mange kurser, der venter i sensommeren og efteråret, når i mål”.

Error while rendering view [Contact Box].