Nu får ledere adgang til akademiuddannelser

Mere uddannelse til flere ledere. Det er ambitionen i Forenede Service, der står klar med et udvidet uddannelseskoncept, som giver ledere adgang til akademiuddannelser. En vigtig investering i mere kvalificeret arbejdskraft, lyder meldingen fra Bo Glerup, chef i et af landets største udbydere af akademiuddannelser til ledere, SMART Academy. 

Betina Christensen

AMU-kurser, sprogundervisning og efteruddannelsestilbud. Mulighederne for opkvalificering har i mange år været en klar prioritering i Forenede Service, der nu hæver niveauet i uddannelsesporteføljen. Fremover får ledende medarbejdere adgang til akademiuddannelser. Det skal sikre mere kompetent arbejdskraft og professionel ledelse, mener HR-chef i Forenede Service, Kenny Vermehren Dahl:

”Vi har i mange år haft fokus opkvalificering af medarbejdere – gennem både fagspecifikke kurser og sprogundervisning. Det er gået godt,” udtaler han og tilføjer:

”Nu er tiden moden til, at vi føjer et nyt niveau til uddannelsesarbejdet. Fremover vil vi også sætte fokus på akademiuddannelser til de mere ledende funktioner. Simpelthen fordi det giver mening og gladere medarbejdere hele vejen rundt, når ledelsesniveauet gøres endnu mere professionelt,” udtaler han.

Den prioritering vækker glæde hos en af landets største udbydere af akademiuddannelser, SMART Academy:

”Det giver rigtigt god mening, og det er et vigtigt signal i branchen, at Forenede Service som en af de helt store aktører prioriterer opkvalificering – særligt i forhold til lederne, fordi man med dygtige og engagerede ledere får det absolut bedste ud af medarbejderne,” indleder Bo Glerup, chef for SMART Academy, og tilføjer:

”Vi oplever en stor interesse for ledelsesrelevant undervisning, der er nemt omsættelig i hverdagen på tværs af brancher, og det er et ønske, som vores akademiuddannelse i ledelse i høj grad imødekommer. Vi har en både bred og blandet gruppe af undervisere, der er erhvervsaktive og erfarne, og det giver vores studerende en meget praksisnær læring, som de kan gå ud og bruge direkte i deres lederrolle”.

Indsatsen er allerede i gang

En af de ledere, som får glæde af det nye uddannelsestiltag i Forenede Service, er 23-årige Betina Christensen fra Esbjerg. Hun er serviceleder, og jonglerer dagligt med praktik og planlægning af arbejdsopgaver for mere end 90 medarbejdere fordelt på knapt 70 lokationer i Esbjerg og Varde. Sideløbende har hun fået tilbudt en akademiuddannelse i ledelse, og den mulighed har hun takket ja til.

”Det betyder meget for mig, at Forenede Service giver mig mulighed for uddannelse og faglig fordybelse. Selvom jeg er leder, er jeg ung, og hvis jeg bare fortsatte arbejdet uden at dygtiggøre mig inden for lederfaget, ville det lægge en dæmper på den daglige motivation. Med uddannelsen får jeg en masse teoretisk viden, som giver stor værdi i hverdagen – og jeg bliver vigtigst af alt bekræftet i, at jeg er dygtig til at have med mennesker og ledelse at gøre,” forklarer Betina Christensen.

Anbefaler uddannelse

Lederuddannelsen, som Betina Christensen er i gang med, foregår via SMART Academy i Esbjerg. Det sker sideløbende med hendes daglige arbejde som serviceleder i Forenede Service. Og selvom ønsket om lederuddannelse stiller krav til en særlig form for kalendergymnastik for at få studietid, fritidsaftaler og arbejdsplaner til at gå op i en højere enhed, er anbefalingen fra Betina Christensen alligevel klar:

”Alle ledere bør prioritere uddannelse. Særligt inden for ledelse. Det giver vigtige redskaber, som er meget nemme at overføre til den daglige kontakt med medarbejderne – og for mig personligt har det givet en helt uvurderlig tro på, at jeg har styr på at lede mine ansatte,” siger hun og uddyber:

”Som leder er jeg vant til ledelse i praksis. Koblet med de fag, som akademiet tilbyder, får jeg teorier til bedre at forstå og ikke mindst udvikle mit ledelsesarbejde. Det er noget, som både unge og erfarne vil have stor gavn af – og man kan sagtens tage fagene enkeltvis og sætte uddannelsen på pause, hvis familieliv, arbejdsopgaver eller fritidsønsker er et benspænd”, afslutter hun.

Om uddannelsesarbejdet i Forenede Service

I løbet af 2020 blev der i Forenede Service afsat mere end 1450 uddannelsesdage til medarbejdere fra alle dele af virksomheden, og planerne for de kommende år er at øge indsatsen til særligt de ledende funktioner gennem akademiuddannelser.

 

Error while rendering view [Contact Box].