Ny divisionsdirektør for cleaning vest

Fra 1. juli udnævnes Ejnar Olsen til Divisionsdirektør for Forenede Services’ cleaning aktiviteter i det vestlige Danmark. Han skal skabe mere synergi, bryde arbejdsbarrierer og udvikle ledere i virksomheden.

Ejnar Olsen

”Jeg glæder mig til fortsat at medvirke til, at Forenede Service er en stærk, moderne og konkurrencedygtig virksomhed.”

Sådan lyder det fra Ejnar Olsen, der fra 1. juli udnævnes til Divisionsdirektør for Forenede Service i Jylland og på Fyn. I den nye stilling får han et endnu større ansvar for at skabe synergi mellem 1300 medarbejdere og udvikle Forenedes ledere.
En opgave han ser meget frem til.

Udvikling af mennesker

”For mig handler det om mennesker. Dem har vi heldigvis mange kvalificerede af. Vi har dygtige ledere, hvis kompetencer jeg skal hjælpe med at udvikle”, siger Ejnar Olsen og tilføjer:
”Jeg har stor ledelseserfaring inden for Forende Service. Min motivation er at forbedre samarbejdet mellem medarbejderne, så vi sammen kan skabe bedre resultater. Når vi udvikler mennesker, så udvikler vi virksomheden.”

Ejnar Olsen har over årene haft forskellige drifts- og ledelsespositioner hos Forenede Service, hvor han selv startede som rengøringsinspektør for 36 år siden.
Som Divisionsdirektør skal han fremme eksisterende kunderelationer og partnerskaber samt indgå nye. Derudover skal den organisatoriske samling af de jyske regioner og Fyn være med til at bryde barrierer og minimere pseudoarbejde.

”Det skal give dynamik, fleksibilitet og skabe mere nærhed mellem medarbejderne”, siger Ejnar Olsen.

Den inkluderende arbejdsplads

I rollen som Divisionsdirektør vil Ejnar Olsen fortsætte med at tage socialt ansvar gennem netværks- og foreningsarbejde i Forenede Service.

”Det lægger mig meget på sinde, at vi ansætter folk på kanten af arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at implementere ordninger, så vi tager hånd om folk. Det kan være udsatte og socialt dårligt stillede. Vi samarbejder tæt med kommuner og jobcentre om at sikre fremtidig arbejdskraft”, fortæller han.

Ejnar Olsen repræsenterer rengøringsbranchen i region Syd og Midt vedrørende den fælles myndighedsindsats mod social dumping.

”Som leder er det vigtigt at kunne rumme og se potentialet i forskellige typer af mennesker. Alle har kompetencer, som Forenede Service kan drage nytte af. Det handler om at skabe gode rammer og udnytte dem bedst muligt. Det vil jeg gøre mit for,” siger Ejnar Olsen afslutningsvist.

Om Ejnar Olsen

Ejnar Olsen er 63 år og bosat i Tømmerby ved Silkeborg med sin kone. Gennem årene har han repræsenteret rengøringsbranchen i diverse bestyrelser. Han har blandt andet haft bestyrelsesposter ved Teknisk Skole i Aarhus, Skive College og Dansk Industri Østjylland. Privat holder han af at tage på længere vandreture i Europa.