Preboarding et værktøj til fastholdelse

Samarbejde med Næstved Kommune er pr. 1. september lig med mange nye rengøringskolleger, som i uge 35 deltog i et introforløb før opstart. Skræddersyet preboarding inkl. undervisning i rengøringsmetoder, kvalitet og virksomhedskultur kan nu danne præcedens for fremtidige kundesamarbejder, hvor særligt COVID-19 har gjort fastholdelse af medarbejdere endnu vigtigere.

Preboarding, Kenny Vermehren Dahl og Christian Krogh Vermehren underviser kursister

”Det er normal procedure at give vores nye kolleger den bedst mulige opstart, men det er vel første gang, at vi har haft et så centralt styret introforløb med deltagelse af stabsfunktioner på det her niveau.”

HR-chef i Forende Service, Kenny Vermehren Dahl, er en glad mand i Sydsjælland. Sammen med kvalitetschef, Nils Bjørn Larsen, regionschef, Bjarne Brohus, driftschef, Dorthe Thor Hansen, kvalitetscontroller Anne Mette Hansen og uddannelseskoordinator Christian Vermehren er han i Næstved på et nøje planlagt uddannelsesforløb for nye kolleger, som egentlig først tiltræder om en uge. Derfor kaldes introforløbet preboarding.

Her er det cheferne og deres stabsmedarbejdere, der står for undervisningen i bl.a. FS’ arbejdsmiljø, kultur og værdier.

”Det sender jo et stærkt signal til vores kommende kolleger og sikrer forhåbentligt, at de føler sig velkomne i fællesskabet og er klædt på til opgaverne. Både ud fra et organisatorisk og forretningsmæssigt synspunkt handler det om, at vi sammen opbygger stærke vaner – allerede inden opstart. Det kommer både vores medarbejdere og kunder til gode, fortæller Kenny Vermehren Dahl.

Introforløb skal også fastholde medarbejdere

Ifølge Kenny Vermehren Dahl skal grundig og inkluderende pre- og onboarding også søge at afhjælpe høj personaleomsætning. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening skiftede nemlig mere end hver tredje ansat i ”operationel service”, som rengøringsbranchen er en del af, job i 2019.

Selvom de tal ikke bør tolkes udelukkende negativt, så fortæller det noget om danske virksomheders evne til at fastholde medarbejdere. Og i kølvandet på COVID-19 med stor jobusikkerhed kan skræddersyet preboarding være et nyttigt værktøj til at sikre kontinuitet, trivsel og produktivitet.

”Vi håber selvfølgelig, at vi med strukturerede preboarding-programmer kan skabe større stabilitet i en branche, som normalt har en høj personaleomsætning. Preboarding er jo ikke et nyt fænomen, men ift. den dybde, vi dykker ned i, tror jeg ikke, at mange af vores kolleger på markedet gør det på samme måde. Det kunne være interessant at videreudvikle fremadrettet.”

På tværs af hele Forenede Service ligger tallene for medarbejdere, som fandt nyt job i 2019, i øvrigt betydeligt lavere end gennemsnittet for hele servicebranchen.

Rengøring vigtigere end nogensinde før

Uddannelseskoordinator, Christian Krogh Vermehren, står i Næstved for undervisningen i bl.a. ergonomi, uniformering og kemi. Han fortæller, at selvom de nye kolleger kan være erfarne inden for rengøringsfaget, så er det vigtigt med grundig introduktion til Forenede Services’ metoder og ikke mindst standarder. Særligt i disse tider med endnu større fokus på hygiejne.

”Rengøring er ikke bare rengøring, og vi er meget præcise med standarden for udførelsen af vores arbejde. Her er vores nye kolleger virksomhedens ansigter udadtil. De er i højeste grad med til at værne om f.eks. børns helbred, når de gør rent ude på skolerne, og det er vi stolte af, fortæller Christian Krogh Vermehren og uddyber vigtigheden af god træning og undervisning.

”Med preboarding kan vi komme i dybden med vores standarder og imødekomme de opstartsfejl, som kan forekomme i et nyt kundesamarbejde og med nye kolleger. Derfor ser vi i høj grad det her som en måde at lære kollegerne at kende på og forebygge misforståelser omkring arbejdet.”

En rundspørgen og lidt hurtig hovedregning konkluderer, at de fremmødte ”kursister” og undervisere tilsammen har 236 års rengøringserfaring at deles om. Det gør ifølge Christian Krogh Vermehren samtalerne kollegerne imellem samt dialogen med underviserne mere konstruktiv.

”Vi anvender Cradle To Cradle produkter, så vi rengør mest hensigtsmæssigt ift. miljøet, og det kræver selvfølgelig noget introduktion og træning for at udføre det korrekt. Det er vores nye kolleger helt indstillede på, og de virker lærevillige men også klar til at byde ind med egen erfaring.”

Preboarding i COVID-tid

De nye kolleger har første arbejdsdag 1. september på udvalgte lokaliteter i Næstved. Kontrakten med Næstved Kommune er resultatet af et udbud, hvor Forenede Service vandt de delaftaler der blev budt på.

For Forenede Service er træning af både nye som etablerede kolleger et kerneområde ift. virksomhedens udvikling. Introforløbet er derfor god mulighed for at præge nye kolleger i en kombineret velkomst og undervisning, som kan lægge kimen til et bæredygtigt samarbejde.

Medarbejderundervisning på tværs af virksomheden forsøges derfor nu også som delvist digitale forløb, der imødekommer tidens restriktioner for social kontakt. Med respekt for disse forbehold har den ”levende” interaktion dog fortsat sin værdi, mener Kenny Vermehren Dahl.

”Vi må erkende, at selvom vi kan digitalisere meget træning, og at det har sine fordele, så handler meget af vores intro og undervisning også om at skabe relationer og sikre, at alle er med. Det foregår altså bedst, når man er i samme rum som underviseren.”


Kilde, personaleomsætning: Irina Bernstein, Økonomisk konsulent hos Dansk Arbejdsgiverforening.
Af: Marck Wacker, Kommunikation Rengøring er ikke bare rengøring, og vi er meget præcise med standarden for udførelsen af vores arbejde. Her er vores nye kolleger virksomhedens ansigter udadtil. De er i højeste grad med til at værne om f.eks. børns helbred, når de gør rent ude på skolerne, og det er vi stolte af.

Christian Vermehren Uddannelseskoordinator i Forenede Service
Preboarding i Forenede Service, kursister har det sjovt ved et bord

Kommende kollegaer mødes

Preboarding er ikke kun en faglig forberedelse, men i høj grad også en fin mulighed for at lære nye kollegaer at kende.