TJEK bliver til Green Circle

I september blev TJEK Ejendomsservice lagt sammen med Green Circle. Formålet er at skabe synergieffekt ved at kombinere det bedste fra to serviceverdener i ét specialiseret Facility Management-koncept under Forenede Service. Med integrationen fortsætter Green Circle med at udfordre markedet via nytænkende helhedsløsninger, der på sigt skal udvides til hele Skandinavien.

tjek

Forenede Service opkøbte i juli 2019 vækst- og servicevirksomheden, Green Circle A/S, og i den forbindelse rykkede TJEK Ejendomsservice ud til Green Circle’s hovedkontor i Brøndby.
Flytningen sikrede et bedre partnerskab mellem serviceenhederne, og nu, et år efter, integreres TJEK i Green Circle, så de to stærke spillere på markedet nu udgør ét samlet koncept.

”Ved at slå vores enheder sammen får vi et langt tættere samarbejde mellem forretningsområderne og på tværs af organisationen. Det giver en synergieffekt, som gør, at vi nu står endnu stærkere og bliver mere konkurrencedygtige”, fortæller den nu tidligere regionschef i TJEK, Morten Vermehren.

For han tiltræder nemlig en ny rolle som Chief Operating Officer (COO) i Green Circle. Her kommer han til at være øverste driftsansvarlig i organisationen med reference til Green Circle’s partnere, Erik Jensen og Ole Mortensen. De er derfor godt i gang med en gradvis overlevering af driftsansvaret, så transitionen bliver så glidende som overhovedet muligt for medarbejdere, kunder og partnere.

Det er et spørgsmål om at skabe kontinuitet, sikkerhed og tryghed internt som eksternt, mener Morten Vermehren, der tilføjer, at timingen omkring integrationen er helt rigtig.

”Det har hele tiden været planen, at vi på sigt skulle lægges sammen, men fordi det har været så succesfuldt, slår vi pjalterne sammen nu, så vi kan fokusere fuldt ud på en fælles retning og udvikling.”

Ét samlet koncept gavner kunder og medarbejdere

Fokus på fælles udvikling er for Ole Mortensen og Erik Jensen en gevinst for alle parter. Med real time digital driftsstyring og kompetent, personlig service i ét specialiseret koncept optimeres nemlig både medarbejdernes tid og ressourcer samt dermed også kundeoplevelsen.

”Vi har manglet noget i vores koncept, før vi blev en del af Forenede Service-familien og omvendt. Historisk set har Green Circle fokuseret på ejendomsdrift, receptionsservice og projektservice og ikke på vinduespolering og rengøring, og ved sammenlægningen får vi ét samlet, forankret leverancesystem. På den måde kan vi gå til fælles og nye kunder med en bundling af ydelser i et strømlinet koncept under ét stærkt brand,” siger Ole Mortensen.

Det betyder, at kunderne kun skal forholde sig til én servicepartner, som kan levere effektive helhedsløsninger inden for Facility Management og skabe øget værdi med bred serviceekspertise, hurtige kommunikationsveje og fuld gennemsigtighed med leveret service.

Ikke de store organisationsændringer

Den organisatoriske optimering, som tiltænkes ved integrationen, vil for vores kolleger fra TJEK Ejendomsservice kun byde på mindre ændringer, lyder meldingen fra Morten Vermehren.

”Arbejdstøjet kommer selvfølgelig til at være anderledes, og det gør logoet på bilerne også, men derudover vil alt mere eller mindre være det samme,” siger han og fremhæver vækst- og udviklingspotentialet ved at integrere sig i Green Circle.

”Det er selvfølgelig vemodigt for dem, der har været med til at skabe TJEK og været en del af virksomheden de sidste fem år. Vi kan dog glæde os over, at vi med sammenlægningen bliver en del af en større familie og får endnu flere udviklingsmuligheder som medarbejdere og som organisation.”

Morten Vermehren har da også modtaget positive tilbagemeldinger, siden nyheden om integrationen blev meldt ud til kolleger i TJEK og i Green Circle. Nu skal næste udviklingseventyr på den fælles virksomhedsrejse indledes.

”De synes, at det er spændende, og de glæder sig til det nye kapitel og til det, vi skal sammen.”Integrationskoncept i tråd med fremtidsvisionerneOg hvordan kan det så være, at det er TJEK, der bliver til Green Circle og ikke vice versa? For partnerne i Green Circle handler det primært om at bygge videre på genkendelighed på markedet samt mere end 16 års bearbejdning af et visionært koncept, som kan levere det, markedet efterspørger.

”Med den nyeste tilgængelige teknologi til at dokumentere vores services har vi formået at præge markedet hen mod større gennemsigtighed. Green Circle’s brand er derfor godt kendt hos vores primære kundesegment. Dertil har vi erfaring med at tilbyde en samlet pakke af ydelser, hvor TJEK primært har gjort sig i singleydelser som f.eks. vinduespolering og arealpleje.

Med integrationen samler og styrker vi derfor konceptet, så vi nu kan brande os i et fælles regi,” siger Erik Jensen.
Han tilføjer samtidigt, at visionen for Green Circle - på lige fod med Forenede Service, fortsat er at vokse på det private, danske marked og på sigt udvide konceptet til hele Skandinavien.
Af: Marck Wacker, Kommunikation STORT UDVIKLINGSPOTENTIALE MED INTEGRATION AF TJEK I GREEN CIRCLE

Med ét specialiseret Facility Management-koncept er Green Circle nu på vej mod 200 medarbejdere, der kan levere helhedsløsninger på tværs af ejendomsdrift, grøn pleje, projektservice, Key Account Management, glatførebekæmpelse, receptionsservice, rengøring og vinduespolering. Alle services er eller skal i fremtiden være understøttet af real time digital driftsstyring, der skaber fuld gennemsigtighed med ydelserne for både medarbejdere, leverandører og kunder i hele landet.
På sigt skal konceptet introduceres til det skandinaviske FM-marked.

Error while rendering view [Contact Box].