Forenede Hotelservice anerkendes for integrationsarbejde

Virtual reality og vellykket integration på arbejdsmarkedet har ikke meget andet end forbogstavet til fælles – og så alligevel. Et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Khora vil nemlig sikre vellykket integration med virtuelle videoer – og en mangfoldig medarbejderstab hos Forenede Hotelservice er udvalgt af Aalborg Kommune som virkelighedens gode eksempel.

Virtual reality

Bosnien, Ukraine og Rumænien. Indonesien, Guatemala og Eritrea. Det kan lyde som overskriften på en jordomrejse, men faktisk er det den etniske sammensætning af medarbejdergruppen i Forenede Hotelservice, der til dagligt holder til på Radisson i Aalborg – en stab, der netop er udpeget til et projekt om vellykket integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, som Kommunernes Landsforening står bag i samarbejde med Khora.

At valget er faldet på medarbejdere i Forenede Hotelservice, vækker glæde hos driftschefen, Mie Jacobsen:

”Dansk kultur og arbejdsliv er markant anderledes end det, flygtninge ofte kender og kommer fra. Det stiller krav til, at landets virksomheder forstår og formår at integrere dem i arbejde og samfund på en måde, der giver mening – ikke kun på bundlinjen men også for den enkeltes udvikling og kunnen,” udtaler Mie Jacobsen, driftschef i Forenede Hotelservice og tilføjer:

”Når Aalborg kommune peger på vores medarbejdere som det gode eksempel på vellykket integration af flygtninge, ser jeg det som en anerkendelse af, at vi løfter vores ansvar og gør vores arbejde godt. Ikke kun for egen vinding og til glæde for hotelgæster, men for samfundet i det hele taget. Vi gør det, fordi vi kan og vil – og vi gør det, fordi det giver kolorit i hverdagen til stor glæde for vores mangfoldige medarbejderstab”.

Virtuelle videoer til inspiration

Gode eksempler på vellykket integration på arbejdsmarkedet tæller mange i medarbejderstaben på Radissonhotellet i Aalborg, men én person skiller sig særligt ud. Manij Ahmedpoor er navnet på medarbejderen fra Forenede Hotelservice, som Kommunernes Landsforening og Khora har valg som case. Hun er oprindeligt fra Kurdistan, og kom til Danmark for 21 år siden. De seneste 11 år har hun arbejdet på Radissonhotellet i Aalborg, hvor hun dagligt sørger for ordentlige forhold for de flere hundrede besøgende, der dagligt checker ind.

”Det er ikke et tilfælde, at valget er faldet på Manij. Hun er en første af vores mange medarbejdere, der blev integreret i Danmark gennem arbejdspladsen,” forklarer Mie Jacobsen og fortsætter:

”Da Manij kom til os, kunne hun ikke ét ord dansk – men med en mentor, der selv var kurder, lærte hun forskellen på meder og linned, pude og rude. Og med tiden har hun lært at begå sig på hverdagsdansk, som hun i dag taler rigtig fint”.

Manij Ahmedpoors historie og gode råd til andre flygtninge, der kommer til Danmark, bliver omdrejningspunktet for en virtual reality-video, der fra og juni 2019 vil være at finde på jobcentre rundt om i landet.

Error while rendering view [Contact Box].