Økonomi

Forenede Service A/S's hovedaktivitet i regnskabsåret har, i lighed med tidligere år, bestået af Facility Service inden for følgende serviceområder: Rengøringsservice, kantineservice, kontorservice samt bygningsvedligeholdelse og arealpleje.

Økonomisk udvikling

Forenede Service A/S fik i 2018 et resultat af primær drift på T.DKK 22.629 mod T.DKK 32.076 året før. Resultatet efter skat blev et overskud på T.DKK 17.776 mod T.DKK 23.924 året før. Resultatet for året er tilfredsstillende og bedre end forventet.

Med årets resultat og den foreslåede resultatfordeling i resultatopgørelsen, udgør selskabets egenkapital pr. 31. december 2018 T.DKK 165.284.

Faktureringsadresse

Fakturaer til Forenede Service A/S bedes sendt elektronisk.

EAN nr: 579 000 168 725 0
CVR nr: 11 39 49 14

 

Årsrapporter

Forenede Service logo

Kontakt Forenede Service

Du er velkommen til at ringe os op på 39 69 50 50

Send mail