Økonomi

Forenede Service A/S hovedaktivitet i regnskabsåret har, i lighed med tidligere år, bestået af Facility Service inden for følgende serviceområder: rengøringsservice, kantineservice, kontorservice samt bygningsvedligeholdelse og arealpleje.

Økonomisk udvikling

Forenede Service A/S fik i 2017 et resultat af primær drift på T.DKK 32.076 mod T.DKK 25.535 året før.

Resultatet efter skat blev et overskud på T.DKK 23.924 mod T.DKK 19.464 året før. Resultatet for året er meget tilfredsstillende og bedre end det forventede resultat for året.

Med årets resultat og den foreslåede resultatfordeling i resultatopgørelsen, udgør selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 T.DKK 162.508.

 

Faktureringsadresse

Fakturaer til Forenede Service A/S bedes sendt elektronisk.

EAN nr: 579 000 168 725 0
CVR nr: 11 39 49 14

 

Årsrapporter

Forenede Service logo

Kontakt Forenede Service

Du er velkommen til at ringe os op på 39 69 50 50

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies