Økonomi

Forenede Service A/S's hovedaktivitet i regnskabsåret har, i lighed med tidligere år, bestået af Facility Service inden for følgende serviceområder: Rengøringsservice, kantineservice, kontorservice samt bygningsvedligeholdelse og arealpleje.

Økonomisk udvikling

Forenede Service A/S fik i 2019 et resultat af primær drift på T.DKK 6.341 mod T.DKK 22.629 året før.

Resultatet efter afskrivninger, finansielle poster og skat blev et overskud på T.DKK 4.474 mod T.DKK 17.776 året før.

Resultatet for året vurderes af ledelsen til at være meget utilfredsstillende, da det ligger væsentlig under vores forventninger ved årets start. Årsagen hertil skyldes lavere indtjening på nyopstartet kontrakter, lavere vækst og øget satsning på en forstærkning af selskabets supportfunktioner med henblik på at skabe vækst og højere indtjening på længere sigt.

Med årets resultat og den foreslåede resultatfordeling i resultatopgørelsen, udgør selskabets egenkapital pr. 31. december 2019 T.DKK 157.882

 

Faktureringsadresse

Fakturaer til Forenede Service A/S bedes sendt elektronisk.

EAN nr: 579 000 168 725 0
CVR nr: 11 39 49 14

 

Årsrapporter

Forenede Service logo

Kontakt Forenede Service

Du er velkommen til at ringe os op på 39 69 50 50

Send mail