Økonomi

Forenede Service A/S's hovedaktivitet i regnskabsåret har, i lighed med tidligere år, bestået af Facility Service inden for følgende serviceområder: Rengøringsservice, kantineservice, kontorservice samt bygningsvedligeholdelse og arealpleje.

Økonomisk udvikling

Forenede Service A/S fik i 2020 et resultat af primær drift på T.DKK 8.313 mod T.DKK 6.341 året før.

Resultatet efter afskrivninger, finansielle poster og skat blev et overskud på T.DKK 7.849 mod T.DKK 4.474  året før.

Resultatet for året vurderes af ledelsen til at være tilfredsstillende, især set i lyset af Corona pandemien. Den landsdækkende nedlukning i 2020 har haft stor negativ indvirkning på aktivitetsniveauet i kantine- og hotelserviceområdet, hvorimod rengøringsaktiviteten har været væsentlig større end forventet.

Med årets resultat og den foreslåede resultatfordeling i resultatopgørelsen, udgør selskabets egenkapital pr. 31. december 2020 T.DKK 165.731

 

Faktureringsadresse

Fakturaer til Forenede Service A/S bedes sendt elektronisk.

EAN nr: 579 000 168 725 0
CVR nr: 11 39 49 14

 

Årsrapporter

Forenede Service logo

Kontakt Forenede Service

Du er velkommen til at ringe os op på 39 69 50 50

Send mail