Vi gør Danmark grønnere

Og vi bringer bæredygtigheden videre til vores kunder

100% bionedbrydelig og plantebaseret rengøringskemi påvirker flere hundredetusinde danskeres hverdag positivt, for når alle vores 2.500 assistenter over hele landet arbejder med bæredygtige rengøringsmidler, gavner det ikke kun deres arbejdsmiljø men også vores kunders klima- og miljøaftryk.

Ligesom de tusindvis af danskere, som dagligt er i berøring med de omgivelser og flader, vi rengør, nu blandt andet ikke risikerer at komme i kontakt med rester af sundhedsskadelige stoffer, som kan optræde i de konventionelle rengøringsmidler.

 
Et stort og vigtigt grønt skridt

Plantebaserede og 100 % bionedbrydelige rengøringsmidler

Forenede Service har siden 2019 udfaset brugen af konventionel rengøringskemi til fordel for plantebaserede og 100 % bionedbrydelige rengøringsmidler.
Udskiftningen af på årsbasis 70.000 liter konventionel rengøringskemi til bionedbrydelige rengøringsmidler er et mærkbart åretag i den miljøvenlige og bæredygtige retning, vi ønsker at gå. Samtidig underbygger konverteringen vores arbejde med at opfylde FN’s verdensmål og bidrager også til vores kunders arbejde med at omlægge til en grønnere hverdag. 

 
Betina Christensen

En af Forenede Services elleve miljøambassadører

"Siden 2019 har vi årligt erstattet 70.000 liter rengøringskemi med plantebaserede og bæredygtige produkter."

Betina Christensen er en af elleve miljøambassadører i Forenede Service, som blandt andet har til opgave at udbrede viden og erfaringer om de nye bæredygtige rengøringsprodukter til kollegerne i virksomheden. Som serviceleder har hun det daglige ledelsesmæssige ansvar for 96 serviceassistenter, der allerede i 2018 på forsøgsbasis begyndte at indfase produkterne i blandt andet Esbjerg.

Læs mere om Betinas erfaringer med vores nye bæredygtige produkter her


Cradle to Cradle-certificering

Hvad er Cradle to Cradle?

De nye bæredygtige rengøringsmidler bærer det officielle miljømærke EU-Blomsten. Herudover har produkterne opnået Cradle To Cradle-certificering og vurderes derfor til at være mere miljøvenlige.
Cradle To Cradle er en produktstandard, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Cradle to Cradle-certificerede produkter skal kunne skilles ad, og de enkelte materialer skal enten kunne nedbrydes sikkert som biologisk næringsstof eller genanvendes i nye produkter som teknisk næringsstof. Derfor vil alle materialer indgå i kontinuerlige biologiske eller tekniske kredsløb.
Cradle to Cradle anvendes i dag som en garant for bæredygtighed af virksomheder over hele verden og indenfor alle brancher.

 
Miljøforbedring i tal

14

Vi minimerer

Vi bruger nu kun 14 forskellige rengøringsmidler, mod tidligere 115.

0,-

Omkostningsneutralt

Det er ikke dyrere at få rengjort med bionedbrydelige rengøringsmidler.

-4.211

Kilo plastik hvert år

Vi sparer årligt miljøet for plastik, da vi bruger genanvendelig emballage.

Kontakt os

Hør hvor nemt I kommer i gang med at forbedre jeres miljøaftryk.

Tak for din besked, vi kontakter dig.

Forenede Service rengøring