Bæredygtighed betyder noget

Vi kan ikke andet end at være glade for bæredygtige kvalitetsprodukter som gavner både os og vores kunder.

Bionedbrydelige rengøringmidler forenede-service

Betina Christensen er en af 11 miljøambassadører i Forenede Service, som blandt andet har til opgave at udbrede viden og erfaringer om de nye bæredygtige rengøringsprodukter til kollegerne i virksomheden. Som serviceleder har hun det daglige ledelsesmæssige ansvar for 96 serviceassistenter, der allerede i 2018 på forsøgsbasis begyndte at indfase produkterne i blandt andet Esbjerg. Så hun og hendes assistenter har høstet gode erfaringer med de plantebaserede rengøringsmidler.

"Produkterne er virkelig nemme at arbejde med, og så er det ikke nogen hemmelighed, at assistenterne er glade for, at det er kvalitetsprodukter, som Forenede Service har valgt at investere i," siger hun. 

Bæredygtigheden betyder noget

Betina Christensen peger også på, at det har en stor betydning, at medarbejderne med omlægningen til de bionedbrydelige rengøringsmidler er gået fra 115 forskellige rengøringsprodukter til nu kun 14:

"Færre produkter er lig med færre valgmuligheder. Og det gør det mere overskueligt for assistenten at navigere i produkterne for eksempel i skiftene ved de forskellige arbejdsopgaver. Særligt for de assistenter som arbejder på flere lokationer. Så det påvirker i høj grad assistentens arbejdsmiljø positivt," vurderer hun og svarer prompte på spørgsmålet om, hun og hendes kolleger oplever, at det overhovedet har en betydning for dem, at der nu er tale om, de skal bruge "grønne" produkter fremfor de traditionelle kemiske:

"Ja, i høj grad. Det er da noget, som vi taler om. Og personligt følger jeg meget med i klimadebatten og særligt de grønne tiltag fra de større virksomheder som vores, hvor tiltagene virkelig kan gøre en forskel. Så det er herligt, at vi nu kan videreformidle til vores kunder, at vi gør en indsats på området, som også gavner vores kunders indeklima," forklarer hun.