Vintertjeneste

Forenede Service har et landsdækkende sne- og isberedskab som rykker ud ved sne og frostgrader, hvor der er risiko for glatte gangarealer.
Vi tilbyder vintertjeneste til virksomheder, boligforeninger, grundejerforeninger og offentlige myndigheder.

snerydning Forenede Service

Vintertjeneste

Måske er høj sne ikke det vi forventer mest af i Danmark men selv et par centimeters sne skal ryddes og et par frostgrader kan nemt forårsage isede gangarealer, med fare for dem som færdes på dem.

Forenede Service har en landsdækkende vintertjeneste, som rykker ud ved sne og frostgrader, hvor der er risiko for sne og is. Vi rydder parkeringspladser og gangarealer, vi sørger for at trapper og stier er farbare og at dine medarbejdere, gæster og kunder kan komme sikkert frem. 

Forenede Service tilbyder to forskellige vintertjenester, som får dig sikkert gennem vinterperioden:

Snerydning og / eller glatførebekæmpelse pr gang:

Du tilmelder dig vores vintertjeneste-hotline og vi rykker ud, når det sner eller når det er glat. Betaling pr. gang.

Snerydning og / eller glatførebekæmpelse som abonnement:

Du tilmelder dig vores faste abonnementsordning og betaler et månedligt abonnement. Abonnementet sikrer dig i hele vinterperioden.


Vagtordning 24/7

Vores vagtordning monitorerer lokale vejrforhold og DMI's udmeldinger 24/7 i hele vinterperioden. Det betyder, at vi er på forkant af vejrsituationen og er klar til at rykke ud. 


Vil du høre mere?

Kontakt 46 34 20 99

Hvad siger loven?

Som grundejer har man pligt til at sørge for snerydning på fortov, stier og gangarealer fra kl. 7 om morgenen til kl. 22 om aftenen.
Ud over snerydning, er man også forpligtet til at udføre glatførebekæmpelse på områder, hvor der færdes mennesker.
Er man lejer, kan forpligtelsen være overdraget i lejekontrakten. Det er derfor vigtigt, at man også som lejer, er opmærksom på, hvem som har pligten.

Snerydning Forenede Service

Snerydning og saltning

Kontakt Kim Axelsen for Sjælland og Frank Laursen for Fyn og Jylland på telefon: 46 34 20 99

Send mail